Morskie Centrum Nauki, które powstaje na Łasztowni w Szczecinie, przystąpiło do Ecsite, czyli Europejskiej Wspólnoty na rzecz Wystaw Naukowych, Przemysłu i Technologii. Dzięki tej współpracy szczecińska instytucja będzie mogła uczestniczyć we wspólnych projektach kształtujących przyszłość interaktywnej nauki finansowanych przez Komisję Europejską.

Ecsite to organizacja, która powstała w 1990 roku w celu inspirowania i umacniania pozycji centrów naukowych. Poza centrami nauki, członkami organizacji są między innymi: muzea, instytucje badawcze, festiwale, uniwersytety, planetaria, fundacje i towarzystwa naukowe.

– Przystępując do Ecsite, Morskie Centrum Nauki staje się członkiem dużej rodziny europejskich instytucji popularyzujących naukę. MCN będzie mogło czerpać z doświadczeń centrów nauki i muzeów działających od kilkudziesięciu lat. Może wspólnie z nimi tworzyć np. wystawy czasowe i wymieniać się nimi. Dzieci i dorośli z zachodniopomorskiego będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych projektach edukacyjnych organizowanych przez instytucje należące do Ecsite – mówi Piotr Kossobudzki, edukator, popularyzator nauki, konsultant centrów nauki, współtwórca i były wicedyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, autor koncepcji kilkunastu wystaw muzeów i centrów nauki w Polsce.

Początkowo do tej organizacji należały 23 młode centra naukowe, zainspirowane centrami nauki z Ameryki Północnej. Dziś do Ecsite należą 194 centra nauki, 18 muzeów historii naturalnej, 29 instytucji badawczych, 30 prywatnych instytucji, 7 festiwali, 6 profesjonalnych platform internetowych oraz 33 inne organizacje. Są to głównie organizacje europejskie, których jest aż 285. Organizację tworzy również 17 instytucji z Ameryki Północnej, 24 instytucje z Azji oraz jedna z Ameryki Południowej. W Polsce są to m.in: Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Hevelianum w Gdańsku, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia, czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zdaniem Witolda Jabłońskiego, dyrektora Morskiego Centrum Nauki: – To kolejny ważny krok w realizacji projektu zapoczątkowanego przez marszałka Geblewicza. Przynależność do Ecsite umożliwi nam podnoszenie kompetencji i wymianę doświadczeń z centrami nauki z całej Europy.

Każdego roku w debatach naukowych, wystawach lub wydarzeniach organizowanych przez członków Ecsite bierze udział ponad 40 milionów osób. Dzięki wspólnocie jej członkowie mają możliwość uczestniczenia w projektach kształtujących przyszłość interaktywnej nauki. Raz do roku wszyscy członkowie spotykają się na największej w Europie konferencji naukowej. Odbywa się ona w różnych instytucjach europejskich. W tym roku gospodarzem jest Kersnikova Institute ze Słowenii. Temat tegorocznej sesji to „Echa z przyszłości”. Program można zobaczyć na stronie: https://www.ecsite.eu/conference