Polska Fundacja Przedsiębiorczości to organizacja, która aktywnie wspiera przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Oferuje wsparcie płynnościowe, pożyczki i dotacje dla firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), nowoczesne szkolenia w formie webinarów i warsztatów on-line oraz doradztwo dla przedsiębiorców planujących rozszerzanie swojej działalności. Instytucja ma ambicje być animatorem zmian gospodarczych w naszym regionie. Jak mówi nowy prezes PFP Marcin Pawłowski, nasz region ma ogromny potencjał, by przyciągać tu największe inwestycje.

Nie tylko szkolenia i dotacje. Polska Fundacja Przedsiębiorczości chce animować rozwój regionalnej gospodarki

Pożyczki, dotacje, szkolenia – Polska Fundacja Przedsiębiorczości istnieje od 1997 roku i jako organizacja szczecińskiego otoczenia biznesu stawia sobie za cel wspieranie przedsiębiorców głównie z sektora firm mikro-, małych i średnich. PFP dysponuje środkami obrotowymi zarówno z instrumentów finansowych Unii Europejskiej, jak i środkami na wsparcie dla przedsiębiorców borykających się z problemami wywołanymi pandemią koronawirusa. Polska Fundacja Przedsiębiorczości pośredniczy również w redystrybucji środków w ramach Funduszu Usług Rozwojowych. Już teraz organizacja jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego regionu, ale plany są jeszcze ambitniejsze.

Nowym prezesem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości został Marcin Pawłowski. – Chcę sprawić, by Fundacja była miejscem, w którym ludzie są najważniejsi. Będziemy rozwijać zachodniopomorską przedsiębiorczość, rozwijać nasze miasto i region. Jesteśmy organizacją, która utrzymuje bieżący kontakt z agendami rządowymi zajmującymi się rozwojem i inwestycjami. Stawiamy sobie za zadanie budowanie relacji pomiędzy takimi instytucjami jak m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Agencja Rozwoju Przemysłu, a właśnie samorządem i regionalnymi przedsiębiorcami – mówi Marcin Pawłowski.

– Naszym celem jest stworzenie platformy usług dla przedsiębiorców, która w nowoczesny sposób pomoże im starać się o wsparcie finansowe. Widzimy, jak dynamicznie zmienia się świat. Kierunek bankowości elektronicznej i e-księgowości również przenosi się w stronę pozyskiwania dotacji czy odbywania szkoleń. Fundacja chce dostarczyć klientom nowoczesną platformę komunikacyjną i prace nad tym już trwają – dodaje prezes Pawłowski.

„Musimy odbudować przedsiębiorczość i wizję tego, że młodzi ludzie mają wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne”

Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela pożyczek w ramach umów z instytucjami zarządzającymi środkami oraz pełni funkcję pośrednika. Plan wspierania przedsiębiorców jest jednak szerszy. Prezes Marcin Pawłowski chciałby, by instytucja była inicjatorem rozwoju gospodarczego i inicjatyw zmierzających do tego, by zewnętrzni inwestorzy patrzyli na Pomorze Zachodnie i Szczecin jako miejsca, w których biznes ma przestrzeń do rozwoju.

– Jesteśmy organizacją, która mile widzi w swoich progach wszystkich kontynuujących misję bycia przedsiębiorcą lub tych, którzy swoją działalność dopiero zaczynają. Musimy odbudować przedsiębiorczość i wizję tego, że młodzi ludzie mają wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Bardzo dużo firm w ostatnim czasie się zamknęło. Uważam, że powinni wrócić na rynek, a pewne zachęty gospodarcze powinny im ten powrót ułatwić. Takie zadanie stawiam przed Polską Fundacją Przedsiębiorczości: będziemy wspierać kapitałem obrotowym firmy, które istnieją i jakoś sobie radzą, ale będziemy wspierać także firmy posiadające czasowe problemy z płynnością - Te miejsca pracy należy uratować – kontynuuje prezes PFP.

Czas na Szczecin i Pomorze Zachodnie? Prezes PFP: „Musimy działać i lobbować ponad podziałami”

Jak mówi Marcin Pawłowski, Szczecin ma potencjał, by starać się o największe inwestycje realizowane przez takich gigantów jak Google czy Microsoft. – Bardzo chętnie, jako osoba związana z Pomorzem Zachodnim, będę pomagać i wspierać każdego, kto ma pomysł na rozwój miasta i regionu. Musimy działać ponad podziałami i lobbować, żeby największe inwestycje trafiały do nas. Chcemy stawiać sobie wysokie cele. Za jedną inwestycją przychodzi kolejna, a to są nowe miejsca pracy. Szczecin stać na to, by jeszcze dynamiczniej się rozwijać – dodaje Marcin Pawłowski.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zamierza aktywnie wspierać firmy zaangażowane w działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważna jest solidarność oraz współdziałanie w trudnych czasach. Wiele firm poświęcało swój czas i swoje środki, by wspierać osoby potrzebujące oraz system ochrony zdrowia.

Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy kontaktu ze specjalistami Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Więcej szczegółów dotyczących pożyczek płynnościowych, dotacji i szkoleń znajdziecie na stronie internetowej www.pfp.com.pl. Na wydarzeniach organizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości każdy przyszły i obecny przedsiębiorca jest mile widziany!