Firma Budimex wybuduje pierwszy etap obwodnicy Przecławia i Warzymic. Odcinek od ronda Hakena do okolic Siadła Górnego ma być gotowy w 2023 r.

 

Obwodnicę miał zaprojektować i wybudować Energopol. Zdążył jednak tylko przygotować dokumentację oraz uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Kłopoty finansowe szczecińskiej firmy zakończyły się wypowiedzeniem umowy. GDDKiA postanowiła, że inwestycja zostania dokończona w dwóch etapach.

Pierwszy obejmie odcinek o długości 4,2 km. Od ronda Hakena w Szczecinie do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Przetarg na wykonawcę wygrała firma Budimex, która zaoferowała 89,5 mln zł.

– Wykonawca będzie miał za zadanie opracować brakujące projekty wykonawcze i wykonać roboty budowlane. Na wykonanie brakujących projektów wykonawca będzie miał 5 miesięcy. Natomiast same roboty budowlane mają potrwać 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych – informuje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Za drogą do Siadła Górnego obwodnica ma w kolejnym etapie połączyć się z autostradą A6 w węźle Szczecin Zachód. Ten południowy fragment ma być gotowy w 2025 r. Będzie w przyszłości jednocześnie częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.

Zanim jednak tutaj rozpoczną się prace budowlane, konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowej. Związane jest to m.in. z planami realizacji obwodnicy Kołbaskowa, która została wpisana do programu budowy 100 obwodnic w Polsce. Rozpocznie się ona w węźle Szczecin Zachód, będąc kontynuacją obwodnicy Przecławia i Warzymic.