Hanna Mojsiuk jako pierwsza kobieta w historii zostanie prezesem Unii Izb Łaby i Odry. To zrzeszenie gospodarcze obejmuje regiony Polski, Czech i Niemiec, a zakres jego działania to blisko milion przedsiębiorstw. – Bycie prezesem tak ogromnego zrzeszenia to wyzwanie, ale i zobowiązanie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Dodajmy, że dyrektor PIG dr Piotr Wolny będzie pełnić funkcję sekretarza Unii Izb Łaby i Odry.

 

Obecnie Sekretariat Generalny Unii Izb Łaby i Odry znajduje się przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Po przejęciu prowadzenia sekretariatu przez PIG w Szczecinie, prezesem Unii zostanie Hanna Mojsiuk. Dodajmy, że do Unii Izb Łaby i Odry należą m.in. dwie największe Izby z Niemiec – z Berlina oraz Hamburga, a ponadto Izby z Lipska, Magdeburga, Rostoku, Drezna, Wrocławia, Poznania, Opola, Gorzowa, Liberca i Cieplic.

Integracja gospodarcza i wyznaczanie wspólnych celów

– Transgraniczna gospodarka boryka się z szeregiem spraw, które trzeba rozwiązać. Pandemia koronawirusa rzuca nam wyzwanie zachowania dobrych relacji międzynarodowych i wymiany handlowej na najlepszym poziomie. Nie bez znaczenia są także interesy poszczególnych sektorów gospodarki, które odgrywają wielką rolę w trzech krajach należących do Unii Izb Łaby i Odry – mówi Hanna Mojsiuk.

Nowa prezes Unii Izb Łaby i Odry podkreśla, że jej priorytetem będzie integracja gospodarcza i wyznaczenie wspólnych celów ekonomicznych.

– Wierzę, że przedsiębiorcy ze Szczecina włączą się do naszej działalności. Przed nami wielka szansa na zacieśnienie międzynarodowych stosunków gospodarczych, a przedsiębiorcy mogą być tego beneficjentami. Pandemia udowodniła nam, że tylko zjednoczeni możemy budować silną gospodarkę. Biznes to konkurencja, ale także współpraca – podkreśla Hanna Mojsiuk.

Rozbudowa szlaku kolejowego Szczecin-Berlin

Unia Izb Łaby i Odry działa najaktywniej w trzech obszarach – rozbudowa infrastruktury, turystyka, rynek pracy. Organizacja szczególnie zainteresowana jest rozbudową infrastruktury, ponieważ zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez wydajnych, nowoczesnych sieci transportowych. Stan infrastruktury transportowej regionu Łaby i Odry jest następstwem wieloletniego podziału Europy i uwidacznia braki w połączeniach transgranicznych.

– Aby walczyć z tym zjawiskiem, Unia stawia na wszystkie środki transportu. Dla Pomorza Zachodniego oznacza to w szczególności rozbudowę szlaku kolejowego Szczecin-Berlin, zagospodarowanie Odry jako śródlądowej drogi wodnej, ale również poprawę transgranicznych połączeń drogowych – dodaje Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Piotr Wolny podkreśla, że turystyka należy do najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionu Łaby i Odry. Sektor ten oferuje przy tym wiele atrakcyjnych miejsc pracy.

– Podmioty z branży turystycznej wnoszą duży wkład w poprawę jakości życia w regionach i wzmacniają przywiązanie mieszkańców do tych terenów – dodaje dyrektor biura PIG w Szczecinie. – Ostatnia przestrzeń to rynek pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników jest dużym ryzykiem dla konkurencyjności gospodarki. Polska i Czechy, podobnie jak Niemcy, borykają się z podobnymi problemami.