Przedsiębiorcy chcą, aby wprowadzić dla nich dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne, wzorem modelu sprawdzającego się w Niemczech. O szczegółach tej inicjatywy ustawodawczej będzie można posłuchać w czwartek 30 czerwca, podczas spotkań z z Adamem Abramowiczem – Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. O godzinie 12 w siedzibie Business Club Szczecin (pl. Batorego 4) i o godzinie 14 w Północnej Izbie Gospodarczej (al. Wojska Polskiego 86). Organizatorzy zapraszają wszystkie instytucje otoczenia biznesu z regionu do dołączenia do inicjatywy.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP powołali Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. Trwa zbiórka podpisów pod projektem uchwały.

– Komitetowi potrzeba 100 tys. podpisów, aby Sejm zajął się ustawą Dobrowolny ZUS. Wystarczy, aby 10 tys. przedsiębiorców zebrało po 10 podpisów. Dziesięć może uzyskać bez wysiłku każdy, prosząc o to rodzinę i przyjaciół. Przedsiębiorców jest około 2,5 miliona. Łatwiejsze od narzekania w necie –zachęcał na Twitterze Adam Abramowicz.

Według proponowanych zapisów, każdy przedsiębiorca sam miałby decydować, czy będzie wydawał pieniądze na ubezpieczenie emerytalne, rentowe albo Fundusz Pracy. Obowiązkowe pozostałoby ubezpieczenie zdrowotne. W zamyśle twórców projektu, byłby to czynnik pobudzający wzrost gospodarczy w Polsce.

O szczegółach tej inicjatywy ustawodawczej będzie można posłuchać w siedzibie Business Club Szczecin w czwartek od godziny 12, podczas spotkania z rzecznikiem Adamem Abramowiczem. Zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy z regionu.

– Wszystkie ręce na pokład. Cały czas zbieramy podpisy na listy poparcia pod Obywatelskim Projektem Ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców na wzór niemiecki. Dlatego też bardzo prosimy o pełną mobilizację! – mówi Bogumił Rogowski, Prezydent Kapituły Business Club Szczecin.

Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie przybycia, wysyłając maila na adres: kontakt@bc.szczecin.pl

Później, w czwartek o godzinie 14, odbędzie się drugie spotkanie z rzecznikiem Adamem Abramowiczem, tym razem w Północnej Izbie Gospodarczej.

Akcja zbierania podpisów potrwa do 15 kwietnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://business-club.szczecin.pl/zbieramy-podpisy-dobrowolny-zus/. Można tam znaleźć m.in. formularz do zbierania podpisów pod listą poparcia.