W związku z przebudową infrastruktury drogowej na Warszewie, zamknięto dla ruchu ul. Podbórzańską za wjazdem w ul. Kredową.

Zmiany w organizacji ruchu objęły rejon skrzyżowania ulic Kredowej, Podbórzańskiej, Szczecińskiej i Ostoi-Zagórskiego. Objazd wytyczono ulicami Kredową i Czesława Miłosza.

Przebudowywane są ulice Kredowa, Urlopowa i Ostoi-Zagórskiego, a przedłużana ul. Czesława Miłosza. Projekt zakłada między innymi budowę ronda, chodników, miejsc postojowych, zjazdów i oświetlenia ulicznego, a także przebudowę sieci podziemnych.

Generalnym wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., która otrzyma za to zadanie 38,3 mln zł. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Modernizacja układu drogowego w dzielnicy Północ w Szczecinie prowadzona jest również na Andersena, Północnej i Wapiennej. Łącznie przebudowanych zostanie blisko 4,9 km ulic. Prace dofinansowane są ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.