Miasto podpisało umowę na pierwszy etap modernizacji układu drogowego na północy Szczecina. Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. zajmie się przebudową ulic Kredowej, Ostoi-Zagórskiego, Urlopowej i budową nowego odcinka ulicy Miłosza.

– Okolice Warszewa i Osowa to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Szczecina. To właśnie tutaj rozpoczyna się inwestycja warta wiele milionów złotych. Ulice zostaną przebudowane kompleksowo. Powstaną nowe nawierzchnie, nowe chodniki, miejsca postojowe, będzie nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa – mówi Piotr Krzystek prezydent Szczecina.

Koszt planowanych prac wyniesie 38,3 mln zł. Na tyle opiewała najniższa z sześciu ofert, które wpłynęły w miejskim przetargu.

To pierwsza część projektu „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”, która obejmie łącznie 4,9 km dróg.

W przyszłości przebudowane zostaną również:

– ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);

– ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;

– ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);

– ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Szczecin otrzymał na to zadanie maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To 30 mln zł, które stanowić ma około 50 proc. wartości wszystkich etapów inwestycji.