Przestawienie sąsiednich liter lub cyfr, brak jednego znaku, jeden znak za dużo, błąd w jednym znaku – kierowcy w Szczecinie nie będą karani za pisarskie omyłki. To efekt przyjęcia przez radnych poprawek trzech uchwał odnoszących się do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, Płatnych Parkingach Niestrzeżonych oraz Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Na trzech obszarach parkowania w Szczecinie obowiązują różne zasady i stawki za parkowanie. Wielu kierowców wyraźnie się w nich gubi, co widoczne jest w błędnych opłatach za postój, które w efekcie skutkują wezwaniem do zapłaty 200 złotych. Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli trzy projekty uchwał, których celem jest złagodzenie przepisów regulujących płatne parkowanie w Szczecinie.

Dopuszczalny będzie błąd przy wpisaniu numeru rejestracyjnego. Nie oznacza to jednak odpuszczenia go na etapie kontroli opłat – kierowcy będą musieli składać reklamacje. Błędy, które będą uwzględniane, to:

  • przestawienie sąsiednich liter lub cyfr w numerze rejestracyjnym,

  • brak jednego znaku,

  • jeden znak za dużo,

  • błąd w jednym znaku.

Zmianie ulegnie również wysokość kary za pomylenie strefy przy opłacaniu parkowania. Jeśli parkując na terenie Płatnych Parkingów Niestrzeżonych lub w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, opłacimy postój w Strefie Płatnego Parkowania, kara wyniesie 100 zł zamiast 200 zł. Jeśli jednak kierowca dokona opłaty za Płatne Parkingi Niestrzeżone lub Strefę Zamieszkania Stare Miasto, a zaparkuje w Strefie Płatnego Parkowania, to kara wyniesie 50 zł zamiast 100 zł.

Dodatkowo, osoby niepełnosprawne, które mają wykupioną zryczałtowaną opłatę na Strefę Płatnego Parkowania, będą mogły na jej podstawie parkować także na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych oraz w Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Poprawki mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Jest szansa, że zaczną obowiązywać pod koniec grudnia lub na początku przyszłego roku.