Gdzie i kiedy?
środa, 17 lutego 2016, 17:00
Za ile?
darmowe
W ramach cyklu "Środy z historią Szczecina" Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na wykład dr. hab. Krzysztofa Guzikowskiego (z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US) zatytułowany "Czy Duńczycy spalili Szczecin? Mało znane fakty z XII wieku", który odbędzie się w środę, 17 lutego, o godzinie 17:00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. Wstęp jest bezpłatny.
Szczecin pojawił się w źródłach pisanych w XII wieku. Znajdujące się w nich informacje na temat grodu wskazują na jego duże znaczenie polityczne, militarne i gospodarcze w tym okresie. Źródła te były wykorzystywane przez historyków w nierówny sposób. Ich szczególną uwagę zwracały zawsze żywoty św. Ottona z Bambergu, które zawierają wyjątkowo dużo wiadomości o nadodrzańskim ośrodku.

Następnie nieco zainteresowania Szczecinem okazywali oni w związku z tzw. wyprawą wendyjską z 1147 roku, która dotarła aż pod obwarowania grodu. Natomiast niemal zupełnie nieznanymi wydarzeniami – nie tylko zresztą w szerszym odbiorze – są najazdy Duńczyków na Szczecin w ostatnich trzech dekadach XII wieku. Tymczasem były to wydarzenia o dużym znaczeniu politycznym. Warto więc przyjrzeć się im bliżej.