Gdzie i kiedy?
miejsca poszczególnych spotkań podane w szczegółowym opisie
Od: piątek, 15 listopada 2013, 00:00
Do: piątek, 15 listopada 2013, 23:00
Za ile?
Człowiek z otwartym umysłem jest bardziej tolerancyjny, kreatywny, innowacyjny - piszą organizatorzy Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego - pierwszej na Pomorzu Zachodnim publicznej debaty o kulturze, która będzie okazją, by zdefiniować najważniejsze wyzwania w tej dziedzinie, jakie stoją przed nami, a także określić rolę kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym naszego województwa.

Głównym celem spotkań i wydarzeń towarzyszących jest wskazanie diagnozy i wypracowanie propozycji zmian w dziedzinie kultury - tak, by stała się otwarta, nowoczesna oraz przyjazna.

Organizatorem Kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Twórcy, a także przedstawiciele samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego oraz sektora prywatnego, będą uczestniczyć w debatach, panelach i prezentacjach, poszukując rozwiązań w dziedzinie zarządzania, edukacji kulturalnej, tożsamości regionalnej oraz świadomości i aktywności kulturalnej mieszkańców. Będzie też mowa o możliwościach i barierach w rozwoju kultury oraz o oczekiwaniach mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej.

Program:

15 listopada (piątek)

godz. 11:00
Otwarcie kongresu Kultury Pomorza Zachodniego (wykład)
Miejsce: Teatr Polski, Sala Główna

godz. 12:30
Beczka bez dna czy nakaz cywilizacyjnego rozwoju - o finansowaniu kultury(panel)
Miejsce: Teatr Polski, Sala Główna

godz. 12:30
Obywatele kultury i kultura obywateli. Organizacje pozarządowe w przestrzeni kultury(panel)
Miejsce: Teatr Kana, Sala Główna

godz. 12:30
Wielokulturowość? Jaka tożsamość regionu? (panel)
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie Gmach Główny, Wały Chrobrego

godz. 16:00
Dziedzictwo kulturowe - dobrodziejstwo czy balast? Zabytki Pomorza Zachodniego między teorią a praktyką (panel)
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie Gmach Główny, Wały Chrobrego

godz. 16:00
Dlaczego NIE czytamy kultury - o edukacji kulturalne(panel)
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27

godz. 16:00
Książka w opałach? Czytelnicy i czytelnictwo wobec wyzwań współczesności(panel)
Miejsce: Książnica Pomorska, Sala Pod Piramidą

16 listopada (sobota)

godz. 10:30
Prowincja w literaturze czy literatura prowincji(panel)
Miejsce: Książnica Pomorska, Sala Pod Piramidą

godz. 10:30
„Przyszłość przeszłości" - między konserwacją a przetworzeniem(panel)
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie Gmach Główny, Wały Chrobrego

godz. 10:30
Kultura w przebudowie. Czas wielkich inwestycji - ale czy czas wielkich przemian w kulturze? (panel)
Miejsce: Zamek Książąt Pomorskich, Galeria Gotycka

godz. 10:30
Kreatywność, czyli jak z kultury uczynić ważny i niezbędny czynnik wzrostu gospodarczego (panel)
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27

godz. 14:00
Zakończenie Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego
Miejsce: Teatr Polski

Więcej informacji oraz wydarzenia towarzyszące kongresowi na: http://kongres.wzp.pl/