Czy finansowanie kultury to napełnianie przysłowiowej beczki bez dna ? W piątek i sobotę (15 i 16 listopada) porozmawiamy w Szczecinie na ten i inne tematy podczas Kon­gresu Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego.

Wykłady inauguracyjne w Teatrze Polskim wygłoszą Olgierd Geble­wicz  i Woj­ciech Drożdż oraz Jaro­sław Czuba - Zastępca Dyrek­tora Naro­do­wego Insty­tutu Audiowizualnego i Paweł Poto­ro­czyn — Dyrek­tur Insty­tutu im. Adama Mickiewicza., a wśród zaproszonych panelistów będą m.in. Przemysław Czapliński, Jacek Lenart , Jarosław Liopszyc, Inga Iwasiów, Paweł Potoroczyn i Elżbieta Cherezińska. Uczestnicy kongresu będą mogli wziąć udział w debatach, panelach i prezentacjach, których tematem jest zarządzanie kulturą , edukacja, tożsamość regionalna oraz stan świadomości i aktywności kulturalnej mieszkańców. Na stronie internetowej kongres.wzp.pl można znaleźć wszelkie szczegóły dotyczące programu.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Na dzisiejszej konferencji zapowiadającej kongres, Przemysław Wraga, reprezentujący tę instucję poinformował, że na organizację wyasygnowano 300 tysięcy złotych, a uczestncy dyskusji i imprez towarzyszących przyjadą do Szczecina nie tylko z innych miast regionu, ale z całej Polski. Wizytę w naszym mieście zapowiedziało ponad trzysta osób.

Poza Teatrem Polskim, w którym zaplanowano również dyskusję podsumowującą wydarzenie, debaty będą prowadzone w Teatrze Kana (dyskusja „Obywatele kultury i kultura obywateli. Organizacje pozarządowe w przestrzeni kultury”, który poprowadzi  Monika Tomczyk , dyrektor szczecińskiego Inkubatora Kultury) i Ksiąznicy Pomorskiej. Właśnie tam odbę­dzie się uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie 1. edy­cji Kon­kursu Lite­rac­kiego imie­nia Hen­ryka Berezy „Czy­tane w maszy­no­pi­sie” Nagrody wręczone będą ppodczas  trwania panelu „Książka w opa­łach? Czy­tel­nicy i czy­tel­nic­two wobec wyzwań współczesności” (moderowanego przez Konrada Wojtyłę).

Poza tym będzie można także zobaczyć film Małgorzaty Goliszewskiej „Ubierz mnie”, zapoznać się w Piwnicy Kany z muzyką duetu Wilento/Orłowski, a wszyscy mieszkańcy miasta w hali Opery na Zamku będą mogli posłuchać klasycznych arii podczas spektaklu „Czar operetki” (15 listopada, 20.30).

Najważniejszym celem spotkań w ramach kongresu, jaki przyjęli organizatorzy jest określenie diagnozy i wypracowanie propozycji zmian w dziedzinie kultury w oparciu o badania uczestnictwa w kulturze na Pomorzu Zachodnim.