Na scenie zespół "Wiosny Luduff".
Foto: Marcin Zubrzycki