Na śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego wyznaczone będą trzy strefy, zależne od kompozycji nawierzchni i przekroju alei, dla których obowiązywać będą odmienne sposoby zagospodarowania ogródków gastronomicznych.

– Nowa jakość alei Wojska Polskiego po gruntownej rewitalizacji, remonty i zmiany wokół sprawiają, że wprowadzenie ujednoliconych zasad zagospodarowania ogródków stało się koniecznością – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Ogródki nie będą mogły być obiektami kubaturowymi. Ich lokalizacja nie może powodować ograniczeń w dostępie i użytkowaniu publicznych mebli ulicznych i elementów infrastruktury. Zakazane będą przegrody oraz powierzchnie przesłaniające elewacje frontowe budynków.

Zasady zostały wypracowane w porozumieniu z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta, Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków. Przedsiębiorcy mogą się z nimi zapoznać w jednostkach wydających zgodę na dzierżawy (ZDiTM, ZBiLK). Będą też spotkania organizowane przez Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, na których zapewniona zostanie pomoc merytoryczna. Szczegółowe informacje pojawią się na: www.wojskapolskiego.szczecin.eu.

Nowe zasady dotyczące ogródków gastronomicznych wejdą w życie po zakończeniu prac i oddaniu do użytku alei Wojska Polskiego. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie tego roku.