Trwają przygotowania do remontu 2,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej z Dołuj do Stobna. Właśnie podpisano umowę gwarantującą 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Prace budowlane zaplanowano na przyszły rok.

W ramach przebudowy wymieniona zostanie nawierzchnia i powstaną nowe chodniki. Trasa zostanie przystosowana do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony, co ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych koło Stobna.

Skorzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy i pracownicy gmin Dobra oraz Kołbaskowo, ale też szczecinianie wykorzystujący tę drogę np. jako alternatywny dojazd do przejścia granicznego w Lubieszynie.

– Ta droga ma kluczowe znaczenie dla całej aglomeracji szczecińskiej. Mam świadomość, że realizowanie inwestycji drogowych nie jest dziś łatwe. Jeśli chodzi o wykonawstwo – ceny, mówiąc delikatnie, szaleją. To jest wielkie wyzwanie dla samorządów, by zmieścić się budżecie i terminie. Projekty drogowe nie są też łatwe dla mieszkańców, bo trzeba jakoś ten czas remontów przeżyć. Widać to choćby w Szczecinie – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz, podpisując dokument o dofinansowaniu projektu z funduszy unijnych w ramach RPO WZ.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli również starosta policki Andrzej Bednarek i wicestarosta policki Joanna Napiwodzka. Przedstawiciele powiatu podkreślali jak ważne jest inwestowanie w infrastrukturę drogową w tej okolicy, zwłaszcza w kontekście rozwoju aglomeracji szczecińskiej. Wystarczy powiedzieć, że w czasie ostatnich 15 lat liczba mieszkańców gminy Dobra wzrosła z 5 do 24 tysięcy.

– Rozwój aglomeracji szczecińskiej, metropolitalność powoduje, że drogi powiatowe stają się głównymi nitkami komunikacji, łącznikami – mówił starosta Andrzej Bednarek.

Koszt przebudowy drogi Dołuje – Stobno szacowany jest na 6,2 mln zł. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2022 r.

 

Na zdjęciu od lewej: starosta policki Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, marszałek Olgierd Geblewicz i radny województwa Wojciech Dorżynkiewicz.