Zrealizowana zostanie koncepcja wypracowana ponad cztery lata temu w procesie prototypowania urbanistycznego z udziałem mieszkańców. Północna część, wokół zabytkowej fontanny, zyska formę utwardzonego, reprezentacyjnego placu. Południowa będzie miejscem rekreacji z zielenią. Ruch pojazdów zostanie ograniczony do minimum.

Wieloletnie dyskusje o pl. Orła Białego mogą wreszcie przejść w fazę realizacji. Firmy zainteresowane tym zamówieniem mają czas na składanie ofert do 22 marca. Wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację wszystkich prac. Efektu końcowego można więc spodziewać się najwcześniej pod koniec 2025 roku.

– W ramach inwestycji przebudowane zostaną nawierzchnie placu Orła Białego, fragmenty ulic Koński Kierat, Staromłyńskiej oraz chodnik i zjazdy ulicy Grodzkiej. Zrealizowane zostaną prace sieciowe związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazociągu, linii zasilających i instalacji oświetlenia terenu. Wykonany zostanie monitoring – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Będzie miejsce zarówno do organizowania imprez, jak i rekreacji

Tak wygląda opis zmian od strony technicznej. Co natomiast powinno od razu rzucić się w oczy mieszkańców? Na placu rozstawią się ogródki kawiarniane, bez żadnych podestów i trwałych wygrodzeń. Zaplanowano też małą scenę, służącą do organizacji kameralnych wydarzeń artystycznych. W części „rynkowej” pojawi się 25 nowych, stylizowanych latarni. Wśród zieleni stanie 6 latarni drewnianych.

– Przebudowa zakłada zachowanie większości drzew oraz przesadzenie kilku z istniejących poza teren inwestycji. Wykonane zostaną nasadzenia 14 sztuk nowych drzew. Pojawią się także wieloletnie byliny w barwach pastelowych, trawy, rabaty. Wzmocniona zostanie istniejąca murawa oraz pojawi się ogród deszczowy – dodaje Piotr Zieliński.

Nowe miejsce znajdzie dla siebie posąg Flory (znów połączony z dwiema wazami, stojącymi ostatnio na dziedzińcu Akademii Sztuki), który będzie można oglądać na tle Pałacu pod Globusem. Dodatkowo, na posadzce przy zabytkowej fontannie, zostanie zaznaczony przebieg XVIII-wiecznego wodociągu, który dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewskich.

Samochodów będzie jeszcze mniej

Wprowadzenie docelowych zmian będzie oznaczać kolejne ograniczenie ruchu samochodowego na pl. Orła Białego.

– Dopuszczone będą dostawy do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji dla osób posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, okazjonalny dowóz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych na placu, oraz dojazd odpowiednich służb – wylicza Piotr Zieliński.

Nadzór nad realizacją przebudowy sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zobacz też: