Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy fragmentu drogi ekspresowej S10 na odcinku Kijewo-Zdunowo. „W przyszłym roku ma zostać zakończona dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża. Realizacja inwestycji planowana jest formule projektuj i buduj” – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Uzyskana przed GDDKiA decyzja środowiskowa dotyczy fragmentu S10 o długości około 4,35 km. Przypomnijmy, że w tym roku zakończono rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo, który łączy drogę krajową nr 10 z autostradą A6.

Z kolei od 2020 roku, po zakończeniu budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, droga ekspresowa S10 rozpoczyna się od granicy Szczecina i biegnie do końca obwodnicy Stargardu. Tym samym do połączenia gotowego odcinka drogi ekspresowej z autostradą brakuje wspomnianego fragmentu na odcinku Kijewo-Zdunowo.

Budowa brakującego odcinka jest koniecznością

– Obecna DK10 przebiega przez osiedle Płonia. Występują na niej liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Dlatego konieczne jest powstanie brakującego odcinka drogi ekspresowej S10 – tłumaczy Mateusz Grzeszczuk. – Pozwoli to wyprowadzić ruch tranzytowy z Płoni, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców domów przy obecnej drodze krajowej.

Prace przygotowawcze dla realizacji tego odcinka S10 toczą się od 2018 roku. Łącznie wyznaczono pięć wariantów przebiegu tej drogi – ze względu na uwarunkowania terenowe, wszystkie omijały Płonię od północy.

– Rozwiązania projektowe były również uzgadniane z mieszkańcami w toku konsultacji społecznych. Aktywni byli również przedstawiciele przedsiębiorców, ze względu na lokalizację inwestycji w pobliżu centrów logistycznych – dodaje przedstawiciel GDDKiA.

Nowe węzły i przejścia dla zwierząt

Ostatecznie w decyzji środowiskowej jako najkorzystniejszy wskazany został wariant V o długości około 4,35 km. W ramach inwestycji powstaną węzły drogowe Szczecin Płonia (w rejonie odejścia nowej drogi od obecnego przebiegu DK10) i Szczecin Zdunowo (położony 400 metrów na wschód od obecnego skrzyżowania DK10 z drogą do Zdunowa). Drugi węzeł ma również zapewniać dojazd do szpitala.

Nowa S10 będzie przekraczała rzekę Płonię mostem o długości 130 metrów, który będzie również pełnić funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. Na końcu odcinka, już za węzłem Szczecin Zdunowo, zostanie zlokalizowane górne przejście dla dużych zwierząt o szerokości 50 m. Droga będzie ogrodzona, powstaną również ekrany akustyczne w rejonie zbliżania się trasy do zabudowy.

Kolejny krok do budowy ważnego połączenia z centrum kraju

W województwie zachodniopomorskim pozostał do realizacji jeszcze jeden odcinek S10 na trasie Stargard-Piła. To łącznie 108 km nowej drogi ekspresowej. GDDKiA w ubiegłym roku otrzymała decyzję środowiskową dla tego odcinka, a na początku tego roku podpisała umowy na opracowanie koncepcji programowych wraz z wykonaniem badań podłoża. Łączna wartość umów to 31 mln zł.

– W przyszłym roku prace przygotowawcze mają się zakończyć i również ten odcinek będzie gotowy do realizacji w formule projektuj i buduj – dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Mapa przebiegu wybranego wariantu S10 Kijewo-Zdunowo/fot. GDDKiA