Piękna pogoda zachęca do rowerowych wycieczek. Coraz więcej szczecinian wybiera malowniczy szlak wzdłuż jeziora Dąbie, prowadzący po koronie wału przeciwpowodziowego.

Powstała tam 22-kilometrowa droga rowerowa z Dąbia do Lubczyny. Co ciekawe, nawierzchni nie wykonano z asfaltu, bo nadmiernie obciążałaby wał. Jeździ się więc po szerokiej na 2,5 metra ścieżce z mocno ubitego kruszywa mineralnego.

Ta droga powinna być gotowa już pod koniec 2018 r. Na przeszkodzie stanęły kłopoty finansowe firmy Energopol Szczecin, która zeszła z placu budowy. Dodatkowo, okazało się, że wał na odcinku ok. 2 km osiada. Konieczne było wykonanie projektu uzupełniającego i uzyskanie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Prace kończyła firma Kristone z Płotów. Łączna wartość projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” to 10.4 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 8,7 mln zł.