Teatr Współczesny w Szczecinie otrzyma od magistratu więcej pieniędzy na wynagrodzenia artystów. „Padła także deklaracja, że dotacja podmiotowa będzie sukcesywnie zwiększana na przestrzeni kolejnych dwóch lat” – informuje Maciej Litkowski, przewodniczący związku zawodowego instytucji.

Decyzje o zwiększeniu wynagrodzeń zapadły podczas piątkowego spotkania prezydenta Piotra Krzystka z dyrektorami Mirosławem Gawędą i Jakubem Skrzywankiem. Związkowców nie zaproszono do rozmów.

„Jesteśmy przekonani, że prawdziwy dialog i spotkanie mogą mieć miejsce tylko przy woli obu stron. Skoro jednak druga strona nie jest gotowa na taką rozmowę, trudno, spotkania nie będzie” – czytamy w oświadczeniu zespołu artystycznego Teatr Współczesnego w Szczecinie, które zostało przesłane do naszej redakcji.

Co po weryfikacji finansowej?

„Co więcej, dyrektorzy otrzymali zapewnienie ze strony władz miasta, że po zakończeniu weryfikacji finansowej teatru, jest gotowość do przyznania brakujących środków na produkcję zaplanowanych spektakli i bieżącą działalność teatru” – informują związkowcy.

W związku z podjętymi przez magistrat decyzjami, aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie kończą protest. Przypomnijmy, że postulowali o dodatkowy milion złotych na wynagrodzenia, spotkanie z prezydentem Piotrem Krzystkiem (tego nie udało się zrealizować) oraz rozpoczęcie dyskusji o sposobach finansowania miejskich instytucji kultury.

„To nasz wielki sukces”

Aktorzy są przekonani, że ich protest to „wyraźny głos w dyskusji o przyszłości kultury w Szczecinie”.

„To głos pracowników niedofinansowanych instytucji, od lat cierpliwie znoszących argumenty o pilniejszych potrzebach i innych priorytetach. Jesteśmy także przekonani, że nasze działania pomogły zrozumieć mieszkańcom, radnym i miejskim urzędnikom, że teatr publiczny to nie firma. To nie tylko miejsce tworzenia spektakli, ale także przestrzeń spotkania, dialogu i budowania tożsamości mieszkańców. Teatr publiczny wykonujący misję kulturotwórczą i społeczną powinien być odpowiednio dotowany” – podkreślają.

Ile pieniędzy zostanie przekazanych Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie oraz na jak duże zwiększenie wynagrodzeń to pozwoli? Wysłaliśmy pytania do magistratu.