To efekt prac prowadzonych na północnym tarasie Zamku Książąt Pomorskich, czyli tym od strony Trasy Zamkowej. Na szczycie skarpy odkopano mury, które najprawdopodobniej mają ponad 600 lat.

O znalezisku poinformował marszałek Olgierd Geblewicz. ”Odkryliśmy średniowieczne mury obronne na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Otoczono nimi Szczecin w XIII i XIV wieku. To kolejna ciekawostka, którą odkryliśmy przy zagospodarowaniu tarasów zamkowych oraz odbudowie skrzydła północnego. Ciekawe czy czekają nas kolejne historyczne niespodzianki” – napisał w mediach społecznościowych.

Jak czytamy w karcie ewidencyjnej sporządzonej dla Ośrodka Dokumentacji Zabytków, skrzydło północne zamku wzniesiono w latach 1575-1577 w miejscu dawnego dworu Barnima III (tzw. „stary dom”) kolegiaty św. Ottona i właśnie średniowiecznego muru obronnego

Wcześniej odsłonięto niemal równie wiekowy mur (datowany na przełom XIV i XV wieku) od strony ul. Kuśnierskiej.

Przypomnijmy też, że już w trakcie prac przygotowawczych, pod północnym tarasem odkryto wybudowany w czasie wojny schron z tajemniczym fragmentem o ceglanej konstrukcji. Przyczynił się on do katastrofy budowlanej na zamku, gdy w 2017 roku w miejscu jego przebiegu zapadł się filar. Teraz odbudowa skrzydła północnego połączona jest ze wspomnianym wzmocnieniem i modernizacją wszystkich tarasów.

W ramach tych prac w szczególny sposób zagospodarowana zostanie skarpa północna przy Trasie Zamkowej, gdzie zaplanowano ogród.

Wykonawcą prac o wartości blisko 85 mln zł jest Mostostal Warszawa. Modernizacja tarasów powinna zakończyć się na początku 2024 roku. Odbudowane skrzydło północne ma być gotowe w pierwszych miesiącach 2025 roku.