Podczas prac rozbiórkowych odsłonięto mur chroniący zabudowę zamkowego wzgórza od strony ul. Kuśnierskiej. Eksperci szacują, że może on pochodzić z przełomu XIV i XV wieku.

Przebudowa otoczenia Zamku Książąt Pomorskich rozpoczęła się od prac rozbiórkowych na południowym tarasie. Już pierwsze dni przyniosły odkrycie sięgające historii sprzed około 600 lat. Tak oceniają według pierwszych ekspertyz – historyk sztuki dr Małgorzata Gwiazdowska (pełni nadzór konserwatorski nad pracami) oraz archeolog Marek Dworaczyk (nadzór archeologiczno-architektoniczny).

Może być fragmentem średniowiecznego budynku

– Mur ma wysokość około 3 metrów, głębokość około 160 cm. Zbudowany został w układzie warstwowym z polnych kamieni i cegieł. W trakcie konserwacji zostaną wzmocnione uszkodzone fragmenty oraz uzupełniona zaprawa łącząca poszczególne elementy – informują eksperci.

Marek Dworaczyk uważa, że „może on być fragmentem średniowiecznego budynku, na którym już później, w okresie renesansu, zbudowane zostało skrzydło południowe”.

– Prace związane z modernizacją zabytkowych obiektów często odsłaniają nam nieznane wcześniej karty historii. Tak też stało się w przypadku Zamku Książąt Pomorskich, który po raz kolejny odsłonił swoją tajemnicę. Odkryte relikty poszerzą naszą wiedzę o czasach, w których powstała budowla. Z pewnością odpowiednie dostosowanie ich do nowych elementów sprawi, że ten jeden z najważniejszych zabytków w Szczecinie będzie estetycznym i bezpiecznym miejscem, zachęcającym do spacerów śladami historii zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów – komentuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Fundamenty nieistniejącej od lat wieży

Mur, ze względu na jego datowanie, to odkrycie największej rangi. Ale na placu budowy przy Zamku odsłaniane są również inne pozostałości dawnej zabudowy. W północno-wschodnim narożniku można zobaczyć fundamenty wieży widokowej z czasów pruskich.

– Wieża została zbudowana w 1840 roku wg projektu architekta Otto Scabella z Krajowej Dyrekcji do Spraw Budowlanych, autora projektów m.in. Gimnazjum Mariackiego i szczecińskiego dworca. Wieża częściowo zniszczona, przetrwała wojenne bombardowania i została po wojnie rozebrana, jako element wtórny nie podlegający wówczas ochronie konserwatorskiej – wyjaśnia dr Gwiazdowska. – Znalezisko zostało udokumentowane i zarys budowli zostanie zaznaczony w nawierzchni zamkowych tarasów.

Pozostałości oficyn kamienic

Odkopano też relikty zabudowy mieszczańskiej z XIX/XX wieku, które uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. To najprawdopodobniej pozostałości po oficynach kamienic usytuowanych przy zachodniej pierzei ul. Panieńskiej. Znaleziska zostały udokumentowane, a później stropy budynków usunięto.

Modernizacja tarasów powinna zakończyć się na początku 2024 roku. Połączona jest z odbudową skrzydła północnego Zamku, które w 2017 roku ucierpiało w katastrofie budowlanej. Tutaj termin zakończenia prac to pierwsze miesiące 2025 roku. Wykonawcą prac o wartości blisko 85 mln zł jest Mostostal Warszawa.