Na najbliższą sesję Rady Miasta przygotowano projekty uchwał dotyczące parkowania. Jedną z planowanych zmian jest obniżenie o 50 proc. kary za wykupienie biletu z innego rodzaju strefy niż ta, w której rzeczywiście pozostawiono samochód. Projekty zyskały już pozytywną opinie radnych Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W Szczecinie mamy obecnie trzy rodzaje płatnych miejskich parkingów na ulicach: znaną od lat Strefę Płatnego Parkowania i dwie wciąż jeszcze stosunkowo nowe formy: Strefę Zamieszkania Stare Miasto oraz Płatne Parkingi Niestrzeżone.

W każdej z tych stref obowiązuje inny cennik. Co prawda są odpowiednio oznaczone, ale i tak zdarzają się pomyłki kierowców. Zwłaszcza przed Urzędem Miasta, gdzie Strefa Płatnego Parkowania sąsiaduje z Płatnym Parkingiem Niestrzeżonym.

Do tej pory miasto nie stosowało taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nieświadomie popełnili pomyłkę i wybrali nieodpowiedni rodzaj biletu, przypisany do innej strefy. Czekało na nich takie samo wezwanie do zapłaty (200 zł opłaty dodatkowej), jak na kierowców, którzy w ogóle nie opłacili postoju. Po zapowiadanych korektach, opłata dodatkowa za taki błąd będzie o połowę niższa, wyniesie 100 zł.

Inna ważna zmiana to dopuszczenie reklamacji dla kierowców, którzy podczas parkowania popełnili ewidentny błąd przy wpisywaniu numeru rejestracyjnego. Kiedy planowane uregulowania wejdą w życie, nie trzeba będzie płacić 200 zł kary podstawowej, jeśli wykaże się, że omyłkowo przestawiono jeden znak, wpisano niepotrzebnie dodatkowy znak, pominięto znak lub pomylono cyfrę 0 z literą O.

Sesja Rady Miasta odbędzie się we wtorek 22 listopada.