Będą w niej uczyć projektować gry komputerowe i programować aplikacje na urządzenia mobilne. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na rok 2015 / 2016. Nabór wynosi 50 miejsc.

Technikum Kreatywne to nowy projekt Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Szkoła startuje we wrześniu br. i w pierwszym roku swojej działalności oferuje dwa kierunki specjalistyczne: „Projektowanie i programowanie gier komputerowych” oraz „Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne”.

- Jesteśmy przekonani, że edukacja powinna iść z duchem czasu i nadążać za trendami rynku pracy, a połączenie pasji i wiedzy to najlepszy przepis na sukces. Nasz program nauczania zbudowaliśmy tak, by nasi uczniowie mogli rozwijać z nami swój potencjał, zdobywać wiedzę i cenne doświadczenie, a co za tym idzie, w przyszłości mieć lepszy start na rynku pracy – zaznacza Krzysztof Kacprzak, nowy Dyrektor Technikum Kreatywnego.

- Tworząc ofertę dla młodych, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu rozwija swoją działalność i poszerza wachlarz możliwości dla absolwentów szkół gimnazjalnych w Szczecinie. W ramach ZSK działa obecnie Technikum Kreatywne, a wkrótce w naszych szkołach będziemy kształcić również w kierunku kolejnych profesji, planujemy też poszerzyć ofertę o inne etapy edukacji. Wszystko po to, by skutecznie wprowadzać w życie przyświecającą nam ideę lifelong learning, zgodnie z którą człowiek uczy się całe życie – mówi prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Zaletą technikum otwartego w murach szkoły wyższej ma być wdrożenie uczniów do życia akademickiego i przygotowanie do podjęcia studiów. W Technikum Kreatywnym lekcje odbywać się będą w infrastrukturze funkcjonującej już od 20 lat uczelni, a prowadzącymi zajęcia będą m.in. wykładowcy ZPSB.

Już od pierwszej klasy, obok przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie mają też zdobywać umiejętności praktyczne - zarówno podczas lekcji, jak i dodatkowych kursów, warsztatów, treningów oraz w ramach dedykowanych programów, projektów specjalnych i praktyk. Dzięki współpracy ZPSB z takimi firmami, jak np. PC Factory czy BLStream, uczniowie będą mogli korzystać ze specjalnego programu praktyk zawodowych.

Ukończenie czteroletniego Technikum Kreatywnego, po zdaniu kolejno trzech egzaminów (w klasie II, III i IV) potwierdzających kwalifikacje zawodowe, umożliwi uzyskanie dyplomu zawodowego technik informatyk, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Więcej informacji na stronie ZSK: http://szkolykreatywne.pl/