57. Kontrapunkt otworzyła seria darmowych wydarzeń pod wspólnym hasłem siedmiu aktów miłosierdzia inspirowanych obrazem Caravaggia. Organizatorzy zaprosili m.in. na pochód „Podróżnych w dom przyjąć”, który przeszedł z pl. Solidarności pod Urząd Miasta. Wędrujący w nim przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby imigranckie podkreślali obecną w Szczecinie różnorodność.

–W Szczecinie jest odczuwalne, że każdy skądś pochodzi, każdy jest nowo przybyłym. Ja nie on, to jego dziadek czy pradziadek tutaj przyjechał – podkreśla Jana Shostak, organizatorka pochodu. – I dlatego niezależnie od tego, kto skąd przybył, czuć tu akceptację.