Nigdy ich nie było i prawdopodobnie nigdy nie powstaną, wbrew wizualizacjom z 2015 roku. Mowa o renesansowych ogrodach Zamku Książąt Pomorskich. „Sam żyłem w nieświadomości, dopóki nie zobaczyłem tego, co jest aktualnie realizowane” – komentuje architekt Leszek Herman.

Chodzi o północną skarpę od strony Trasy Zamkowej. Mieszkańcy i turyści mieli tam spacerować nowymi alejkami w otoczeniu małej architektury. O tym, że ogrodów renesansowych może jednak nie być, zwrócił uwagę architekt i pisarz Leszek Herman.

Ogrody renesansowe na nieaktualnej już wizualizacji

W przygotowaniu jest nowa wizualizacja

– Temat zamkowych ogrodów znam jedynie z obserwacji. Nie widziałem realizowanego obecnie projektu, ale jako architekt, potrafię ocenić to, co widzę. A więc odtworzone schody z czasów powojennych, których w „renesansowych ogrodach” miało już nie być i najważniejsze – nie wykonano murów oporowych kształtujących tarasy ogrodów – komentuje.

Wizualizacje ogrodów renesansowych zostały wykonane przed katastrofą budowlaną i odkryciu tuneli w części północnej zamku. Jak informuje rzecznik prasowa instytucji Monika Adamowska, „względy bezpieczeństwa i zalecenia ekspertów nakazały aktualizację dokumentów”.

– Zgodnie z zaleceniami ekspertów, aktualizacja dokumentacji musiała zawierać nowy projekt konstrukcji skarpy uwzględniający jej przeprofilowanie wraz z zastosowaniem zbrojenia oraz zagospodarowaniem jej przestrzeni – informuje. I dodaje:

 – Przygotowujemy kompleksową informację na temat zagospodarowania skarpy. Przekażemy ją wraz z wizualizacją, jaką wykonawca ma nam wkrótce dostarczyć.

Skoro odtworzone zostały powojenne schody, a w planach jest przedstawienie nowych wizualizacji, to można wysunąć wiosek, że ogrody renesansowe jednak nigdy nie powstaną.

Emocjonalne pożegnanie starych drzew na zamkowej skarpie

Inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Generalnym wykonawcą prac za 85 mln zł jest spółka Mostostal-Warszawa. Inwestycja związane z przebudową tarasów i odbudową skrzydła północnego prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

– Oznacza to, że wykonawca przygotowuje niezbędną dokumentację projektową, ma uzyskać wszelkie wymagane zgody i opinie, a następnie wykonać roboty budowlane. Dokumentację projektową aktualizuje w oparciu o dotychczas wykonane ekspertyzy i opracowania, aktualną wiedzę i wyniki badań – dodaje Monika Adamowska.

Przypomnijmy, że w trakcie prac przygotowawczych, pod północnym tarasem odkryto wybudowany w czasie wojny schron z tajemniczym fragmentem o ceglanej konstrukcji. Przyczynił się on do katastrofy budowlanej na zamku, gdy w 2017 roku w miejscu jego przebiegu zapadł się filar. Natomiast w 2023 roku marszałek Olgierd Geblewicz poinformował o odsłonięciu średniowiecznych murów obronnych, którymi Szczecin był otoczony w XIII i XIV wieku.