W 2021 r. ruszy rozbudowa linii kolejowej między Angermünde a granicą z Polską. Kluczowa będzie elektryfikacja linii i dobudowanie drugiego toru na newralgicznym, 30-kilometrowym odcinku przed granicą. W efekcie, w 2026 r., pociągi mają pokonywać odcinek Berlin – Szczecin w 1,5 godziny, będzie też możliwość zwiększenia częstotliwości ich kursowania.

O konieczności takiej inwestycji mówi się od dawna. Lobbowała za nią strona polska, ale też rządy krajów związkowych Brandenburgii i Berlina. W przyszłym roku te plany mają wreszcie przejść w fazę realizacji. Szczegóły przedstawiono podczas czwartkowej konferencji w Angermünde.

- Będzie to sprawne, atrakcyjne połączenie, które zbliży do siebie zarówno regiony metropolitalne, jak i gminy oraz ludzi mieszkających wzdłuż trasy. Tworzymy warunki do zwiększenia ruchu na przyjaznej dla środowiska kolei, do zapewnienia szybszych i lepszych połączeń z polskimi sąsiadami oraz zamykamy lukę w europejskim transporcie kolejowym. Składam podziękowania rządowi federalnemu oraz krajom związkowym Berlin i Brandenburgia za umożliwienie realizacji tego projektu – mówił Ronald Pofalla, członek zarządu Deutsche Bahn ds. infrastruktury.

„Łączymy Berlin z ważnym polskim miastem portowym”

Inwestycja realizowana przez DB kosztować będzie prawie pół miliarda euro. 380 mln euro przekaże rząd federalny, a po 50 mln euro dołożą kraje związkowe Berlin i Brandenburgia. Prace obejmą infrastrukturę kolejową między Angermünde a granicą z Polską. Linia zostanie w całości zelektryfikowana, a na 30-kilometrowym odcinku od Passov do granicy ułożony będzie drugi, brakujący tor. W regionie Uckermark zmodernizowanych zostanie pięć stacji kolejowych.

- Dzięki zelektryfikowanej i po raz pierwszy od 1945 roku nieprzerwanie dwutorowej linii, zgodnie z duchem czasu łączymy Berlin z ważnym polskim miastem portowym, jakim jest Szczecin. Jest to trzeci modernizowany przez nas odcinek transgraniczny – po zelektryfikowanym przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą i rozbudowie przejścia w Horce. Niemcy i Polska jeszcze bardziej zbliżają się do siebie. Dzięki kolei wzmacniamy Europę - podkreślała Tamara Zieschang, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Szybciej i częściej

Na zmodernizowanym odcinku pociągi będą mogły rozwijać prędkość 160 km/h. Przełoży się to na krótszy czas przejazdu. Z Berlina do Szczecina mamy dotrzeć w 1,5 godziny, czyli około 20 minut szybciej niż obecnie. Dzięki dobudowaniu drugiego toru będzie można zwiększyć częstotliwość połączeń.

- Wspólne wysiłki krajów związkowych Brandenburgia i Berlin na rzecz dwutorowej rozbudowy tego ważnego połączenia między europejskimi obszarami metropolitalnymi regionu Berlin-Brandenburgia i Szczecin opłaciły się. Wraz z uruchomieniem tej atrakcyjnej linii kolejowej stworzymy nowe możliwości rozwoju regionu Uckermark i wzmocnimy powiązania między Brandenburgią a Polską. Poza tym kładziemy również nacisk na ochronę klimatu, ponieważ rozbudowa linii pozwoli na przeniesienie większej ilości przewozów pasażerskich i towarowych z dróg na tory – mówił Guido Beermann, minister ds. infrastruktury i planowania przestrzennego kraju związkowego Brandenburgia.

Konieczna też inwestycja po polskiej stronie

Modernizacja 19-kilometrowego odcinka między Angermünde a Passow powinna rozpocząć się w 2021 r. Zgodnie z harmonogramem inwestycji, w 2024 r. mają ruszyć prace na 30-kilometrowym odcinku Passov – granica. Całość będzie gotowa w 2026 r.

Aby usprawnić połączenie ze Szczecinem konieczna jest również inwestycja po stronie polskiej. Tu też, za stacją Gumieńce, jest 8-kilometrowy, jednotorowy odcinek. PKP PLK planuje jego elektryfikację i budowę mijanki w Kołbaskowie.