Prokuratura Rejonowa w Szczecinie odmówiła wszczęcia postępowania w spawie nieprawidłowości skarbowych w SAA. Argumentem jest brak wystarczających dowodów.
Podejrzenia

W drugiej połowie lipca wiceprezydent miasta Tomasz Jarmoliński i aktualna dyrektor Agencji Anna Lemańczyk-Białas złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłe władze organizacji. Ich wątpliwości wzbudził sposób gospodarowania pieniędzmi publicznymi przez Agencję oraz błędy w rozliczeniach podatkowych z roku 2005 i wcześniejszych.


Wyniki kontroli
Prokuratura zbadała sprawę i zdecydowała, że jednak nie rozpocznie postępowania. Uznano, że nie ma dość silnych dowodów, by potwierdzić stawiane wcześniej podejrzenia.