Mrówkowiec z alei Wyzwolenia pozbawiany jest modernistycznych dekoracji. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” argumentuje prace „znacznym stopniem degradacji” i „zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców”.

Mowa o bloku przy al. Wyzwolenia 30-44 według projektu Henryka Nardego, Tadeusza Ostrowskiego i Macieja Prauzińskiego, który w 1969 roku zdobył tytuł „Mistera Szczecina”. Wybudowany w 1968 roku był wówczas największym wzniesionym budynkiem mieszkalnym w Szczecinie o kubaturze ponad 45 tys. metrów sześciennych.

To modernistyczne detale architektoniczne

Od kilku dni z dachu Mrówkowca usuwane są metalowe konstrukcje, które modernistyczni architekci projektowali głównie jako detale mające wzbogacić proste bryły. Jak poinformował nas Tomasz Wojciechowski z SM „Śródmieście”, stalowe elementy usuwane są z powodu „znacznego stopnia degradacji”.

– Komisja składająca się z dwóch inspektorów z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi i projektanta wykazała, że zostały przekroczone stany graniczne użytkowania konstrukcji – informuje T. Wojciechowski.

Z szansą na przywrócenie stanu pierwotnego

Miejscowe prace odkrywkowe miały również potwierdzić „rozbieżność między projektem wykonawczym a stanem istniejącym” bloku. Jak czytamy, „wykazano znaczące błędy wykonawcze na etapie budowy budynku w postaci niepoprawnego wykonania rusztu konstrukcji stalowej oraz liczne braki w ilości stali zbrojeniowej.

– Pojawiło się poważne zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, dlatego podjęto decyzję o podjęciu działań prewencyjnych i wycięciu konstrukcji do takiego stopnia, aby zagwarantować możliwość ewentualnego późniejszego przywrócenia stanu pierwotnego – informuje Tomasz Wojciechowski

Nie jest pierwszym, który pozbawiany jest detalu

Mrówkowiec nie jest pierwszym blokiem, który pozbawiany jest detalu. W styczniu ubiegłego roku podobne prace prowadzone były na dachu bloku przy ul. Odzieżowej, którym również zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieścia”.

Na tym jednak nie koniec. W kwietniu tego roku SM „Śródmieście” złożyła wnioski o usunięcie stalowych elementów z dachów czterech bloków przy al. Wojska Polskiego. Budynki według projektu Wacława Furmańczyka i Witolda Furmańczyka wygrały w konkursie z 1964 roku na zagospodarowanie placu Zgody. Jeden z nich już został pozbawiony modernistycznych dekoracji. Stalowe konstrukcje były montowane na dachach, aby wzbogacać kompozycję bryły.