28 kwietnia odbył się siódmy już Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie. Jego organizatorem był Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima. Od 2002 roku, zawsze w kwietniu, zapraszane są do Szczecina grupy teatralne, działające w szkołach i ośrodkach kształcących dzieci i młodzież z wadą słuchu. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: przedstawienia z tekstem i pantomimiczne. Miejscem, w którym odbywa się to wydarzenie jest Teatr Lalek „Pleciuga". Inscenizacje oceniane są przez profesjonalne jury – szczecińscy aktorzy i surdopedagodzy, a uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale. Także w tym roku zwycięskie zespoły otrzymały statuetki „Julianki". Imprezie patronowali Minister Edukacji Narodowej i Prezydent Miasta Szczecina, a medialnie wspierał ją „Kurier Szczeciński”

W wypełnionej do ostatnego miejsca sali „Pleciugi” zgromadzili się nauczyciele, wychowawcy i rodzice, by oklaskiwać i dopingować młodych aktorów.Atmosfera była gorąca ... Nad sprawnym przebiegiem wydarzeń na scenie czuwały m.in. panie konferansjerki: Sylwia Kubowicz i Kamila Kurzydłowska, a wspierały je tłumaczki języka migowego: Maja Kamińska – Kołota i Milena Jakubowska. Po wszystkich prezentacjach jury udało się na naradę, a około 16.30 nastąpiło ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród i dyplomów zwycięzcom. Oto wyniki:

Kategoria spektakli z tekstem:

I miejsce- SAMOGŁOSKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni „Pewna wiadomość”

II miejsce - CZTERY/PIĄTE, SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie „O rybaku i złotej rybce - historia prawdziwa”

Kategoria spektakli bez tekstu:

I miejsce - MIM; O TO, OSW dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach - „Piękna i bestia”

II miejsce - GEST, OSW dla Niesłyszących im. J. Ch. Andersena w Szczecinie - „Ranira ze Słonego Jeziora”

III miejsce - CICHO - SZA, SOSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących z Lublińca „Opowieść o królu Szahrijarze i o królowej Szecherezadzie"

Wyróżniono również indywidualne nagrody: dla najlepszej aktorki, którą okazała się Ania Salwa z SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie oraz dla najlepszego mima Adriana Zawiszy z SOSW Długopole Zdrój, a także nagrodę publiczności dla spektaklu pt. „Światełko w tunelu” w wykonaniu Piętaszków z Długopola Zdroju.

Podsumowując to wydarzenie trzeba stwierdzić, że warto było zorganizować ten festiwal, bo nie tylko przyniósł on radość i satysfakcję występującym na scenie, ale również same inscenizacje były interesujące i poruszające widzów.

 


P.S. Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu tekstu Grzegorzowi i Annie Domańskim.

Foto: Anna Domańska