Zakończył się pierwszy etap programu szczepień profilaktycznych 12-latek, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który jest głównym sprawcą raka szyjki macicy. Program został w pełni sfinansowany przez miasto Szczecin.

Szczepienia profilaktyczne w celu zapobiegania rakowi szyjki macicy

Głównym celem szczepień profilaktycznych, jest zapobieganie rakowi szyjki macicy i innym zakażeniom wirusa brodawczaka, zwanego inaczej wirusem HPV typu 6, 11, 16 i 18. Programem pilotażowym szczepień profilaktycznych, objęte zostały 223 dziewczynki z Domu Dziecka 1 i 2, z Pogotowia Opiekuńczego, a także dziewczęta korzystające z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Niezawodna skuteczność

Przygotowanych zostało 370 szczepionek. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dwukrotnie wysyłał do rodziców i prawnych opiekunów dziewczynek listy zapraszające do udziału w bezpłatnych badaniach. Do wykorzystania pozostało jeszcze 147 szczepionek. Dr nauk medycznych Wiesława Fabian potwierdziła fakt, iż: Jest to szczepionka zalecana i stosowana. Choć z pewnością, nie należy do najtańszych, niezawodna jest jej skuteczność. W tym przypadku, to miasto Szczecin, w pełni sfinansowało szczepienia profilaktyczne. Pozostałe szczepionki, zostaną wykorzystane najprawdopodobniej przez dziewczynki od 12 do 19 roku życia.

Sprawcą raka szyjki macicy, jest wirus brodawczaka ludzkiego

Dr nauk medycznych Zbigniew Celewicz objaśnił proces idei szczepień: Od początku lat 80 wiemy, kto jest sprawcą raka szyjki macicy (...) W 100% za raka płasko-nabłonkowego, i blisko w 100% za raka gruczołowego szyjki macicy, odpowiada zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego. Od 2006 roku znane jest narzędziem w profilaktyce przeciwko wirusowi brodawczaka. Tym narzędziem są szczepienia.

Szczepionka zalecana przez Ministerstwo Zdrowia

Szczepionka jest zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo ds. Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego. Ale również przez Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju i Ministerstwo Zdrowia. Zbigniew Celewicz uspokajał, iż w żaden sposób nie można się zarazić w wyniku zaszczepienia. Szczepionka nie posiada bowiem, materiału genetycznego wirusa, który jest sprawcą rozwoju chorobowego.

Zalecana dla kobiet do 25 roku życia

Szczepionka podawana jest w trzech dawkach. Zalecana jest dla kobiet do 25 roku życia, choć korzystają z niej najczęściej dziewczynki w wieku 12-13 lat, ale również gimnazjalistki i dziewczęta uczęszczające do liceów. Pewnym kryterium może być fakt zaistnienia nadkażenia brodawczego, choć samo nadkażenie nie jest przeciwwskazaniem do zaszczepienia. Dlatego szczepienia, często wykonuje się młodym dziewczynkom, jeszcze przed inicjacją seksualną. Przeciętny koszt jednej szczepionki, wynosi 450 złotych. Do pełnego zaszczepienia potrzebne są trzy dawki.

Dotychczas w Polsce zostało zaszczepionych ponad 45 tyś. kobiet.