Bez dyskusji prawie wszyscy radni miejscy zagłosowali za przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos”. Za pomocą dokumentu miasto chce zablokować możliwość prowadzenia m.in. w budynku Pioniera działalności innej niż kulturalna. Jednocześnie prezydent Piotr Krzystek poinformował o „kolejnych próbach dokonania transakcji”. „Ale muszą się na nią zgodzić właściciele” – podkreśla. „Atmosfera rozmów jest bardzo dobra” – mówi Jerzy Miśkiewicz.

– Od kilku miesięcy, w związku z zapowiedzią przejścia na emeryturę właściciela, w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja dotycząca przyszłości Kina „Pionier 1907”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, miasto postanowiło zabezpieczyć to niewątpliwie wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta, poprzez przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – informuje Marta Kufel z biura prasowego magistratu.

W granicach opracowania „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos” zlokalizowane są budynki Pioniera i Kina Kosmos, ale także zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-usługowa i usługowa. Co ważne, cały obszar został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków jako „XIX-wieczny układ przestrzenny Śródmieścia”.

Plan ma dopuszczać możliwe przekształcenia zabudowy i zagospodarowania dla Pioniera i Kina Kosmos, ale wyłącznie w ramach wskazanych funkcji. Z pomocą dokumentu, miasto chce zablokować możliwość prowadzenia w obu budynkach działalności innej niż kulturalna.

Za opracowaniem miejscowego planu zagłosowali prawie wszyscy obecni radni. Od głosu wstrzymała się radna Edyta Łongiewska-Wijas.

Miasto kolejny raz spróbuje odkupić Pioniera?

O decyzji radnych poinformował w mediach społecznościowych także prezydent Szczecina Piotr Krzystek. „Kultura – tak, kebab – nie. To oznacza, że w miejscu kina nie będzie mógł powstać żaden lokal gastronomiczny. Będzie to przestrzeń wyłącznie dla kultury” – podkreślił włodarz miasta.

Ale opracowanie dokumentu planistycznego nie jest jedynym ruchem, na który zdecydował się szczeciński magistrat. W odpowiedzi na jeden z komentarzy, prezydent Piotr Krzystek napisał o „kolejnych próbach dokonania transakcji”, czyli odkupienia kina.

Przypomnijmy, że w 2021 roku magistrat zlecił opracowanie wyceny przez rzeczoznawców z Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciele kina nie zgodzili się wówczas z proponowaną ceną – 1,46 mln zł za nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 2, 200 tys. zł za sprzęt kinowy i 3 procent wartości obu za markę (około 50 tys. zł).

„Będziemy jeszcze próbować. Będą podejmowane kolejne próby dokonania transakcji. Ale muszą się na nią zgodzić właściciele” – podkreślił.

„Rozmowy są przede wszystkim konkretne”

O komentarz w sprawie poprosiliśmy wieloletniego współwłaściciela Pioniera, Jerzego Miśkiewicza. Jak nas poinformował, w zeszły czwartek wziął udział w rozmowach w magistracie.

– Powiem tak, atmosfera jest bardzo dobra. Rozmowy są prowadzone przede wszystkim konkretnie. To spotkanie można uznać za takie przedpole i porządkowanie spraw, aby ruszyć dalej. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Chciałbym już naprawdę pójść na emeryturę – opowiadał wyraźnie zadowolony.