Z połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie oraz Domu Kultury Krzemień w Podjuchach powstać ma Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych „Przystań Kultura”. Skonsolidowanie instytucji kultury działających w dzielnicy Prawobrzeże służyć ma wyższej efektywności działań, w tym większej liczbie realizowanych wydarzeń i autorskich projektów. Najpierw jednak muszą zgodzić się na to radni.

„Przystań Kultury” funkcjonowałaby w trzech lokalizacjach przy ul. Krzemiennej 10 („Krzemień”) oraz Racławickiej 10 i Goleniowskiej 67 („Klub Delta”).

„Nowa instytucja zyska większą energię i potencjał (organizacyjny, kadrowy, promocyjny, programowy) w budowaniu relacji z partnerami czy sponsorami. Dzięki skonsolidowaniu dwóch jednostek oferta programowa nowo utworzonej instytucji będzie bogatsza, różnorodniejsza, a krąg jej potencjalnych odbiorców ulegnie znacznemu poszerzeniu. Obniżą się za to koszty, a starania o środki zewnętrzne, zwłaszcza z programów grantowych powinny być skuteczniejsze. Połączona instytucja otworzy się szerzej na inicjatywy lokalne i aktywność społeczną” – czytamy w komunikacie przesłanym przez miasto.

Nazwa – Ośrodek Inicjatyw Kulturalnych „Przystań Kultura” – nawiązywać ma do żeglarskiego charakteru Szczecina i historii MOK-u, zlokalizowanego przecież na osiedlu nad jeziorem Dąbie.

Nowa instytucja kultury powstanie, jeśli zgodzą się na to radni. Głosowanie projektu w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta, we wtorek 5 września.