Ten cykl to bardzo ciekawe wydarzenie w kalendarzu imprez Willi Lentza. Od wielu miesięcy w najmłodszej szczecińskiej instytucji kultury organizowane są regularne spotkania, podczas których zaproszone osoby rozmawiają na temat „Wartości w kulturze”. Najbliższa dyskusja odbędzie się 6 lutego, a jej najważniejszym gościem będzie pisarz, tłumacz, redaktor, reżyser i wykładowca uniwersytecki – Krzysztof Czyżewski.

W tym roku etyka i praktyka

Organizatorzy cyklu w tym roku zdecydowali się zainicjować nowy blok tematyczny, nadając mu tytuł „Etyka i praktyka kultury”. Poniedziałkowe spotkanie odbędzie się pod hasłem „Solidarność: Kultura wolności czy solidarności?” i rozpocznie się o godz. 17:00 od wykładu Krzysztofa Czyżewskiego. Później zaplanowano dyskusję, którą poprowadzi o. Tomasz Dostatni, dominikanin, publicysta, duszpasterz inteligencji, a także tłumacz z języka czeskiego. Wezmą w niej udział m.in.: Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik Oddziału Muzeum Narodowego Centrum Dialogu Przełomy oraz dr hab. Paweł Gut z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jakiej kultury potrzebujemy?

Podczas spotkania w Willi Lentza spróbujemy zdiagnozować przyczyny kryzysu wartości w kontekście nasilających się wojen kulturowych, pogłębiającej się atomizacji życia i pauperyzacji kultury, a także kryzysu klimatycznego. Poszukiwano także odpowiedzi na pytania: jakiej kultury potrzebujemy w obliczu tych zagrożeń? Jakie szanse dla odrodzenia kultury i tworzenia jej nowych form niesie nam zmieniająca się rzeczywistość?

Od solidarności do odświętności

W ramach bloku „Etyka i praktyka kultury” spotkania będą przebiegały wokół czterech wartości – solidarności, pokoju, piękna i odświętności. Refleksja nad ich odczytaniem na tle kulturowym skoncentrowana będzie na rozdzieleniu czy wręcz przeciwstawieniu ich innym wartościom, które dokonało się w epoce nowoczesności. Rozważaniom tym towarzyszyć będą próby odpowiedzi na pytanie: jak nowa etyka kultury może wpłynąć na innowacyjność praktyk kulturowych?

Imponujący zakres doświadczeń

Warto dodać, że Krzysztof Czyżewski w latach 1978–1983 pracował jako aktor i instruktor w Stowarzyszeniu Teatralnym „Gardzienice”. Podczas stanu wojennego zakładał i redagował w Poznaniu podziemne pismo „Czas Kultury”. Jest współtwórcą Fundacji Pogranicze i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, a wraz z zespołem Pogranicza powołał do istnienia Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Przez Jerzego Giedroycia został uhonorowany nagrodą „Małego Berła Kultury Polskiej”. Otrzymał też „humanistycznego Nobla”, czyli Dan David Prize i wiele innych wyróżnień.

Z tak imponującym doświadczeniem i ogromną wiedzą, Czyżewski z pewnością będzie miał do przekazania wiele cennych spostrzeżeń dotyczących współczesnej kultury, a przede wszystkim praktyk, które mogą pomóc w poprawie jej trudnej sytuacji.

Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie/rozmowie proszone są o mailowe potwierdzenie uczestnictwa na adres: sekretariat@willa-lentza.pl