Między skarbówką a aresztem stoi od dawna opuszczony budynek socjalny z czasów PRL z przylegającym do niego parkingiem. Miasto będzie chciało sprzedać nieruchomości przy ul. Kaszubskiej 30, 30a za co najmniej 10 mln zł.

To kwota dużo wyższa niż ta, o której się mówiło podczas obrad Rady Miasta. Radni, zanim zgodzili się na sprzedaż dwóch opisywanych działek, usłyszeli że ich łączna wartość jest wstępnie szacowana na ok. 3 mln zł.

W wykazie opublikowanym niedawno przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta pojawiła się jednak kwota o 7 mln zł wyższa. Termin przetargu nie jest jeszcze znany.

W czteropiętrowym budynku usługowo-mieszkalnym (o powierzchni 992 m2) wcześniej były mieszkania, przez jakiś czas funkcjonowało również Szczecińskie Centrum Świadczeń. Dziś to wyłączony z eksploatacji pustostan, przysparzający miastu problemy choćby z powodu częstych włamań.

Częścią transakcji jest również sąsiedni parking dla samochodów, który dzierżawiony jest przez Izbę Administracji Skarbowej. Umowa obowiązuje do końca lipca 2024 roku.

Jaką inwestycję będzie mógł tam zrealizować nowy właściciel? Zgodnie ze studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nie ma tam obowiązującego miejscowego planu) funkcją dominującą musi być wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska usługowo-mieszkaniowa lub usługowa.