Rok temu magistrat informował, że prace na Kolumba ruszą w III kwartale 2020 r., dziś mówi się już o III kwartale 2021 r. Finalizacja inwestycji, która obejmie też pętlę Pomorzany i al. Powstańców Wielkopolskich, zapowiadana jest na III kwartał 2023 roku.

To, jak przesuwany jest termin realizacji tej inwestycji można zobaczyć na podstawie interpelacji składanych przez radnego Dariusza Mateckiego (Prawo i Sprawiedliwość).

W odpowiedzi na jego pismo z sierpnia 2019 r., dowiedzieliśmy się, że: „Rozpoczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane planuje się na I – II kwartał 2020 natomiast realizację od III kwartału 2020 r. do II kwartału 2022 r." Dziś te daty są już nieaktualne.

„Uprzejmie informuję, iż ze względu na złożoność tematu oraz utrudnienia związane z wystąpieniem COVID-19 w dalszym ciągu wykonywana jest i uzgadniana dokumentacja projektowa. Planowany termin jej zakończenia i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę – to IV kwartał 2020 r. Rozpoczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane planuje się na IV kwartał 2020 r., natomiast realizację od III kwartału 2021 roku do III kwartału 2023 roku” – pisze zastępca prezydenta Michał Przepiera, w odpowiedzi na kolejną interpelację radnego Mateckiego.

Przebudowa Kolumba jest częścią olbrzymiego projektu modernizacji torowisk w całym mieście. Zakończono już prace na pl. Szarych Szeregów, trwają na węźle Wyszyńskiego, a wkrótce ma ruszyć przebudowa torowisk (a w niektórych miejscach całych ulic) od pl. Żołnierza do Dworca Niebuszewo.

Całe zadanie dofinansowane jest z Unii Europejskiej kwotą 174 mln zł. Dlatego kilkuetapowa inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2023 r., by zdążyć rozliczyć pozyskane środki.