Zwycięzca postępowania będzie miał 2,5 roku na budowę III etapu Trasy Północnej od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska. Zobowiąże się też do zaprojektowania i połączenia nowej infrastruktury z obwodnicą Polic oraz do budowy nowych dróg służących obsłudze terenów inwestycyjnych na północy Szczecina.

Realizacja pierwszego etapu Trasy Północnej, czyli przedłużenie ul. Warcisława do ul. Rostockiej, rozpoczęła się w 2010 roku. Cztery lata później nową jezdnię „dociągnięto” do skrzyżowania z ul. Łączną na Warszewie (ten fragment to ul. Królewskiego). Tam inwestycja utknęła na dziesięć lat.

Drogę do kontynuacji otworzyło pozyskanie dofinansowania w wysokości 250 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Nowy odcinek będzie identyczny jak poprzednie fragmenty. Dwujezdniowa droga po dwa pasy ruchu z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz pasem zieleni pośrodku, na którym w przyszłości mogą pojawić się tory tramwajowe. Trasa Północna zakończy się układem rond u zbiegu z ul. Szosa Polska i ul. Policką.

Zdecydowano również o potrzebie zaprojektowania połączenia tej inwestycji z planowaną obwodnicą Polic. Na to wszystko zwycięzca przetargu będzie miał 30 miesięcy.

Nieco krótszy jest termin na drugą część zadania Chodzi o budowę drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej oraz budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej. Ma to zająć maksymalnie 26 miesięcy.

Oferty przetargowe można składać do 23 sierpnia. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.