Przed zakupem własnego domu czy mieszkania znaczna większość osób musi zdecydować się na kredyt hipoteczny. Nie każdy jednak jest w stanie otrzymać pieniądze od banku. Kluczowa w tej kwestii okazuje się zdolność kredytowa. Czym ona dokładnie jest, gdzie ją obliczyć i jakie parametry bierze pod uwagę?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to parametr obliczany na podstawie wielu czynników związanych z sytuacją finansową klienta banku. Ocenia możliwości danej osoby do spłaty zadłużenia. Zdolność oblicza się przede wszystkim przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, ale nie tylko. Przydaje się również w ocenie tego, czy klient może wziąć kredyt gotówkowy, a nawet czy jest w stanie skorzystać z opcji karty kredytowej lub zakupów na raty.

Zdolność kredytowa stanowi główny czynnik decydujący o tym, czy klient może wziąć kredyt. Ocena możliwości osoby wpływa też na to, jak dużą pożyczkę jest w stanie otrzymać. Wyliczaniem zdolności kredytowej zajmują się pracownicy banków, ale można też wstępnie samodzielnie ocenić swoją zdolność do finansowania w Bankier SMART. Warto pamiętać, że w każdym banku parametry oceny mogą wyglądać nieco inaczej.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Na wyliczenie zdolności kredytowej mają wpływ różnorodne parametry, które w bankach przydziela się do dwóch rodzajów analiz. Pierwsza z nich to analiza ilościowa. Bierze się w niej pod uwagę przede wszystkim zarobki osoby ubiegającej się o kredyt. Najlepiej z perspektywy banku wygląda wynagrodzenie pozyskiwane w wyniku umowy o pracę. Oznacza ona bowiem, że klient ma stabilną pracę, której nie utraci z dnia na dzień. Kluczowe znacznie odgrywa wysokość dochodu.

Poza tym, ile zarabia dana osoba, bank sprawdza także to, ile pieniędzy miesięcznie musi wydać na utrzymanie. W tę sumę wlicza się m.in. koszty wynajmu mieszkania czy pieniądze przeznaczane na utrzymanie rodziny. Ogromnie ważną rolę w miesięcznych wydatkach odgrywa również fakt, czy klient spłaca obecnie jakiś inny kredyt lub pożyczkę. Na otrzymanie środków nie mogą liczyć dłużnicy zalegający z ratami w innych placówkach finansowych.

Drugi typ analizy to analiza jakościowa. W ramach niej bierze się pod uwagę wszelkie czynniki niezwiązane z finansami, czyli m.in. wiek osoby ubiegającej się o pożyczkę. W przypadku seniorów w bankach mogą panować pewne ograniczenia, które nie pozwalają na zaciągnięcie zobowiązania na wiele lat. Ponadto sprawdza się także to, czy klient jest w związku małżeńskim i czy ma dzieci. Samotna osoba będzie miała wyższą zdolność kredytową niż ta przebywająca w związku małżeńskim i mająca taki sam dochód. Oczywiście, zarobki współmałżonka mogą ją podnosić.

Banki sprawdzają historie kredytowe potencjalnych klientów. Jeśli osoby w przeszłości spłacały swoje zadłużenia zgodnie z terminami i nie stwarzały problemów, to mają znacznie większe szanse na kredyt. Osoby, które zalegają z wpłacaniem rat czy miały z tym problemy w przeszłości, mogą mieć trudności ze zbudowaniem pozytywnej zdolności kredytowej.

Przy staraniu się o kredyt hipoteczny bardzo ważne jest to, jak wysoki jest wkład własny klienta. Zwykle wymaga się od osoby kupującej mieszkanie lub dom wpłaty co najmniej 10% wartości nieruchomości z własnej kieszeni. Wymagana wysokość zależy jednak od konkretnej placówki i może być nawet wyższa.

Gdzie najlepiej sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Po udaniu się do dowolnego banku pracownicy zajmą się obliczeniem zdolności kredytowej, ale są także szybsze sposoby na to, aby dowiedzieć się, czy można zaciągnąć kredyt. Warto skorzystać z kalkulatorów internetowych, które da się znaleźć np. na stronie Bankier SMART.

W wyszukiwarce trzeba wprowadzić następujące dane: dochód netto gospodarstwa domowego, wysokość rat związanych z innymi pożyczkami, łączne koszty miesięcznego utrzymania, a także to, w jakim czasie chciałoby się spłacić kredyt. W zależności od wybranego banku wprowadza się również wartość oprocentowania. Po wprowadzeniu danych do kalkulatora wystarczy kliknąć Oblicz, aby poznać wartość kredytu, jaką można uzyskać oraz wysokość miesięcznej raty.

Pod tymi wynikami pojawia się lista prezentująca oferty znanych banków w Polsce, w których można starać się o zaciągnięcie takiego zobowiązania. Warto sprawdzić też rankingi kredytów gotówkowych w poszczególnych placówkach w danym okresie. Takie zestawienia aktualizuje się na bieżąco, więc można mieć pewność o aktualności oferty danych banków. Na stronie BANKIER niektóre oferty mają oznaczenie świadczące o wysokiej przyznawalności, więc klienci o wątpliwej zdolności kredytowej wiedzą, gdzie mają największe szanse na uzyskanie funduszy.

Dlaczego zdolność kredytowa klienta jest tak ważna dla banku?

Zdolność kredytowa jest niezwykle istotna dla banków, ponieważ udzielenie pożyczki niewłaściwej osobie niesie negatywne konsekwencje zarówno dla niej, jak i dla placówki finansowej. Obliczenie zdolności kredytowej klienta pozwala ocenić, czy będzie on miał możliwość regularnego i terminowego spłacania kolejnych rat. Skutki niespłacania kredytu są ogromnie dotkliwe.

Kredytobiorca, który rezygnuje ze spłacania zobowiązania, może liczyć w pierwszej kolejności na pisemne lub telefoniczne upomnienie. Zaczną naliczać się także odsetki za okres spóźnienia z ratami. Gdy kolejne upomnienia nie przynoszą skutków, to bank najprawdopodobniej zgłosi sprawę do sądu. W wyniku takiego postępowania dłużnik może spodziewać się zatrzymania majątku lub jego części przez komornika.

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Aby zwiększyć swoją zdolność kredytową, należy uregulować aspekty wpływające na jej obniżenie. Jest nim np. dysponowanie kartą kredytową. Zanim zaciągnie się nowy kredyt, trzeba spłacić wszystkie dotychczasowe pożyczki czy zakupy dokonane na raty. Warto rozważyć ubieganie się o pożyczkę z drugą osobą. Im większy dochód, tym większa szansa na to, że uda się uzyskać pożądaną kwotę. Można rozważyć jeszcze staranie się o wydłużenie czasu spłaty kredytu, ponieważ sprawi to, że raty będą niższe i łatwiej będzie je uiszczać.