W poniższym tekście zwięźle przedstawiamy zasadnicze informacje dotyczące Bitcoina. Skupiamy uwagę na podstawowych zagadnieniach, które charakteryzują najpopularniejszą z kryptowalut.

Poza tym przyglądamy się temu jak na przestrzeni lat zmieniał się Bitcoin kurs.

Początki Bitcoina

Powstanie BTC jest datowane na 3 stycznia 2009 roku. To właśnie wtedy został wykopany pierwszy blok w sieci Bitcoin. Za powstanie Bitcoina odpowiedzialna jest osoba lub grupa ludzi działająca pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. To właśnie taki pseudonim został użyty przez użytkownika, który opublikował białą księgę, czyli dokument opisujący zasady działania Bitcoina (miało to miejsce 31 października 2008 roku). Co ciekawe, wokół tożsamości twórcy narosło wiele legend i teorii spiskowych. Niezależnie od tego kim jest słynny Staoshi Nakamoto jedno jest pewne - jest on uważany za prekursora w świecie kryptowalut.

Kurs i wycena Bitcoina

W 2009 roku, nie do końca był znany kurs Bitcoina. Wówczas cena była ustalana na bazie kosztów wydobycia. W efekcie za jednego dolara można było kupić aż 1309 jednostek BTC. Dopiero kilkanaście miesięcy później (w lipcu 2010) pojawiła się możliwość handlu BTC na platformie giełdowej (giełda Mt.Gox). Pierwsza znana cena Bitcoina na giełdzie Mt.Gox została zarejestrowana 17 lipca 2010 roku i wynosiła około 0,05 USD za 1 BTC. Jest to bardzo niewiele porównaniu do tego jak Bitcoin był wyceniany w kolejnych latach. Około 3 lata później Bitcoin kurs przekroczył barierę 1000 USD. Następnie podczas kolejnej hossy w 2017 roku przekroczona została bariera 20 000 USD. Natomiast w 2021 roku kurs Bitcoin osiągnął rekordową wartość przekraczając 69 000 USD. Warto jednak zauważyć, że tak duży wzrost odnotowany w długim horyzoncie czasowym był przeplatany wieloma spadkami. To właśnie duże i dynamiczne wahania cenowe są charakterystyczną cechą kryptowalut.

Bitcoin jako środek płatniczy oraz aktywo inwestycyjne

Bitcoin stanowi formę cyfrowej waluty, która funkcjonuje w postaci elektronicznej. Użytkownicy przesyłają pomiędzy sobą środki na zasadzie peer-to-peer za pomocą wirtualnych portfeli opartych o technologię blockchain. Dzięki zastosowaniu kryptografii, decentralizacji i mechanizmu blockchain, sieć zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla wszystkich stron uczestniczących w transakcjach (bez potrzeby korzystania z centralnego pośrednika lub tak zwanej zaufanej trzeciej strony).

Z założenia Bitcoin pełni rolę cyfrowej waluty, którą można płacić za towary i usługi. Jednak w praktyce więcej osób traktuje Bitcoina jako aktywo inwestycyjne. Taki stan rzeczy oczywiście wynika z znacznej zmienności cenowej BTC, która przyciąga uwagę inwestorów poszukujących możliwości osiągnięcia zysków.

Decentralizacja i ograniczona podaż pieniądza

To, co nadaje kryptowalutom wyjątkowy charakter, to wspomniana decentralizacja, czyli niezależność od banków, rządów oraz jakichkolwiek instytucji finansowych. Jest to istotna różnica w porównaniu do tradycyjnych walut fiducjarnych, które są zależne od polityki monetarnej rządów i banków centralnych. Instytucje tego typu mają kontrolę nad ilością pieniądza w obiegu (mogą decydować o dodruku lub podniesieniu stóp procentowych). W przypadku Bitcoina ilość jednostek jest sztywno ograniczona do maksymalnie 21 milionów jednostek. W efekcie jest to aktywo, które w przeciwieństwie do walut fiducjarnych charakteryzuje się presją deflacyjną.

Kilka słów podsumowania

Charakterystyczne elementy opisujące Bitcoina to decentralizacja, ograniczona podaż oraz dynamiczne wahania cenowe. Warto wiedzieć, że Bitcoin jest najpopularniejszą z kryptowalut (ma największą kapitalizację rynkową). W efekcie, pomimo tego, że charakteryzuje się dużymi fluktuacjami cenowymi to na tle większości altcoinów jest uważany za nieco stabilniejsze aktywo.