Decyzją radnych skwer przed Teatrem Polskim (między ulicami Swarożyca i Montwiłła) będzie nosił imię szczecińskiego zespołu Filipinki, który w latach 60. był bardzo popularny w całej Polsce.

Filipinki powstały w listopadzie 1959 r. przy Technikum Handlowym w Szczecinie. Zespół wokalny złożony z samych dziewcząt szczyt popularności osiągnął w połowie lat 60. Cała Polska śpiewała wówczas „Wala twist” czy „Bal arlekina”.

Z inicjatywą nadania skwerowi przed Teatrem Polskim imienia Filipinek wystąpił radny Bazyli Baran (Koalicja Obywatelskiej). Pomysł pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Miasta i Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo. We wtorek projekt uchwały w tej sprawie przyjęli radni. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

- Jest pomysł, by zaprosić Filipinki na uroczystość, gdy na skwerze będą już gotowe tabliczki. Chcielibyśmy też zaprosić zespół Markato, który jest kontynuatorem programu Filipinek – mówił radny Baran.

Podczas wtorkowej sesji przyjęto również inne nowe nazwy. Park przy ul. Chopina oficjalnie stał się Parkiem im. F. Chopina, a przy pl. Ofiar Grudnia 1970 r. powstała ul. Ofiar Grudnia 1970 r. (od bramy stoczni w kierunku historycznej świetlicy). Na Gumieńcach pojawi się ul. Gazdy, a na Skolwinie ul. Krajobrazowa.