W kolejny etap wchodzi przebudowa ulic na Warszewie. Od środy, 19 czerwca, zamknięte dla ruchu zostaną ul. Kredowa (od skrzyżowania z ul. Rafy Koralowej do skrzyżowania z ul. Urlopową) oraz ul. Urlopowa (do skrzyżowania z ul. Kredową, wraz z wjazdem w ul. Astronomiczną).

Na obu ulicach mieszkańcom zapewniony zostanie dojazd do posesji. Miasto nie podaje, jak długo obowiązywać będzie nowa tymczasowa organizacja ruchu.

Realizowane prace budowlane obejmują przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego oraz przedłużenie ul. Czesława Miłosza. Powstanie rondo, pojawią się nowe nawierzchnie, nowe chodniki, miejsca postojowe, będzie nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Otrzyma za to zadanie 38,3 mln zł.

To część szerszego projektu modernizacji układu drogowego dzielnicy Północ. Zakłada on również przebudowę ulic: Andresena, Północna, Wapiennej. Całość jest dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.