Strefa Płatnego Parkowania ma być niemal dwukrotnie większa, z droższymi opłatami i ograniczoną liczbą abonamentów. Do zrezygnowania z wjazdu samochodem do centrum zachęcić mają m.in. tańsze bilety okresowe komunikacji miejskiej. To tylko część zmian szykowanych przez miasto. Większość miałaby wejść w życie 31 marca 2021 r.

Diagnoza przedstawiona przez magistrat jest następująca. Szybko rosnąca liczba zarejestrowanych w Szczecinie samochodów (dziś jest ich ponad 300 tys.) sprawia, że SPP w obecnym kształcie jest niewydolna. Średnia liczba wolnych miejsc w strefie wynosi zalewie 2,9%, a dla optymalnego ruchu powinno być to co najmniej 20%.

Pomóc w rozwiązaniu tego problemu mają zapisy dwóch projektów uchwał, którymi 22 września zajmą się radni. Ich przygotowanie poprzedziły konsultacje społeczne. W ich ramach mieszkańcy przesłali 208 formularzy ankiet, odbyła się też dyskusja w formie wideokonferencji z 48 uczestnikami. Jakie są najważniejsze założenia przygotowywanej rewolucji?

Dużo większa strefa

Dziś SPP to 80 ulic i 6853 miejsc parkingowych. Po zmianach będą to 142 ulice i około 11,7 tysiąca miejsc. Granice powiększonej strefy wyznaczą ulice: Piotra Skargi, Wyzwolenia (od ronda Giedroycia do ul. Malczewskiego), Malczewskiego, Parkowa (od ul. Malczewskiego do ul. Kapitańskiej - Starzyńskiego), Kapitańska, Jana z Kolna (od ul. Kapitańskiej do Nabrzeża Wieleckiego), Nabrzeże Wieleckie, Kolumba (od ul. Nowej do pętli autobusowej za Dworcem PKP), Owocowa, Czarnieckiego, Potulicka (od ul. Czarnieckiego do ul. Narutowicza), Narutowicza, Piastów (od ul. Narutowicza do ul. Ku Słońcu), Ku Słońcu (od ul. Piastów do ronda Pileckiego), Sikorskiego (od ronda Pileckiego do ul. Boh. Warszawy), Boh. Warszawy.

Droższe opłaty, ale też darmowy kwadrans

Opłata za pierwszą godzinę w strefie B miałaby po zmianach kosztować 2,8 zł (teraz 1,6), a w strefie A - 3,6 zł. (teraz 2,8). Zlikwidowane zostałyby abonamenty roczne. W zamian zaproponowano abonament na wybraną liczbę dni roboczych (maks. 23) w cenie 30 zł/dzień dla strefy A i 20 zł/dzień dla B. Przewidywane są też abonamenty miesięczne, ale droższe niż obecnie: 300 zł w strefie A i 200 zł w strefie B. Roczna opłata zryczałtowana dla mieszkańca strefy ma wzrosnąć z 96 do 360 zł.

Celem zmian ma być wymuszenie większej rotacji w strefie. Temu ma również sprzyjać zupełna nowość w Szczecinie – opłata zerowa za pierwsze 15 minut parkowania. Będzie można z niej skorzystać raz dziennie. To pomysł mieszkańców, zgłoszony w czasie konsultacji społecznych.

Nadal za darmo parkować będą właściciele samochodów elektrycznych. Ze wzrostem cen muszą się liczyć posiadacze hybryd. Opłata zryczałtowana miesięczna dla właściciela hybrydy, której emisja CO2 nie przekracza 100 g/km ma kosztować 50 zł miesięcznie (do tej pory 10 zł za rok). Hybrydy samoładujące będą traktowane jak samochody spalinowe.

Wzrosnąć mają też opłaty za nieopłacony postój – 100 zł w terminie 7 dni i 200 zł później.

W powiększonej strefie stanąć mają nowe parkomaty, w których będzie można płacić również kartą.

Cztery nowe płatne parkingi niestrzeżone

Jeden z projektów uchwał dotyczy utworzenia 4 płatnych parkingów niestrzeżonych. Takich jak ten utworzony na p. Orła Białego. W tym przypadku nowe zapisy miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Gdzie pojawią się opłaty? Parkowanie pod Trasą Zamkową (110 miejsc) i przy ul. Czarnieckiego (40 miejsc) kosztować ma 0,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut (czyli 2 zł za godzinę). Niestrzeżone parkingi w pobliżu Urzędu Miasta – przy ul. Ogińskiego (25 miejsc) i Szymanowskiego (50 miejsc) - byłyby droższe. 1 zł za każde rozpoczęte 15 minut, czyli 4 zł za godzinę. Opłata za postój bez wykupionego biletu, podobnie jak na pl. Orła Białego, ma wynosić 200 zł.

Zachęta do korzystania z komunikacji miejskiej

Uczestnicy konsultacji społecznych wskazywali, że wraz ze zmianami w SPP powinna zmieniać się również organizacja komunikacji miejskiej. Pojawiły się dwa pomysły, które mają zachęcać do takiej formy podróżowania po centrum Szczecina.

Pierwszy z nich to obniżenie cen biletów okresowych na tramwaje i autobusy. Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, zapowiada, że projekt uchwały w tej sprawie zostanie przygotowany na październikową sesję Rady Miasta.

Poza tym, w 2021 r. na ulice Szczecina miałyby wyjechać autobusy linii 90. Ich okrężna trasa (Urząd Miasta – al. Jana Pawła II – al. 3 Maja – ul. Narutowicza – al. Piastów – al. Wojska Polskiego – Felczaka – Urząd Miasta) poszerzałaby możliwości przemieszczania się w ścisłym centrum.

Trasa nowej linii autobusowej nr 90

Szczegółowo opowiedzą mieszkańcom o planowanych zmianach

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Paweł Adamczyk i prezes NiOL Radosław Kanarek przedstawią propozycje zmian i odpowiedzą na pytania mieszkańców podczas planowanych na najbliższe dni wideoczatów. Każdy będzie miał inny temat przewodni:

- Nowy Ład Parkingowy w Szczecinie #1 - godzina 17., wtorek 15.09.2020

Strefa 2.0. Strefa Płatnego Parkowania – nowe zasady działania

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B8wep_NtR3asApiEu29qzg;

- Nowy Ład Parkingowy w Szczecinie #2 - godzina 17., środa 16.09.2020

Mobilność 2.0. Trzy strefy komunikacyjne miasta, SKM, Linia 90, tańsze bilety okresowe, nowy rower miejski

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gCN0rzD3Qjq6-IDEa3RnAg;

- Nowy Ład Parkingowy w Szczecinie #3 - godzina 17., czwartek 17.09.2020

Parkowanie 2.0. Parkingi (PPN), parkingowce, parkomaty - lokalizacje, założenia cennikowe

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ja4LB89yQOi1fQQbE1TMCw.