Rusza budowa osiedla Parkova Nova przy ul. Parkowej w Szczecinie. Inwestycja była zapowiadana od lat, ale właśnie teraz znalazła się w centrum uwagi szczecinian. To za sprawą problemów mieszkańców z dojściem do mieszkań przy ul. Dubois 1, co opisywaliśmy szeroko na portalu wSzczecinie.pl. Mieszkańcy, mając betonowy płot od strony ul. Dubois 2, przechodzili przez teren, który wkrótce będzie placem budowy.

Deweloper: wstrzymanie budowy jest niemożliwe

Michał Frankowicz z firmy KMJ Deweloper, realizującej inwestycję przy ul. Parkowej w rozmowie z portalem wSzczecine.pl udzielił szerokich informacji na temat kuriozalnej sytuacji przy ul. Dubois 1. Przypomnijmy, gdy rozpocznie się budowa, mieszkańcy stracą dostęp do swoich mieszkań, ponieważ zostali pozbawieni służebności od strony Dubois 2 przez innego dewelopera, budującego w tym miejscu budynek od 16 lat. Tyle lat stoi tam betonowy płot.

– Dopiero po rozpoczęciu prac porządkowych na naszej działce zostaliśmy poinformowani, że właściciele mieszkań w budynku przy ul. Dubois 1 nie mają bezpośrednio dostępu do ul. Dubois, natomiast wykonywanie służebności ustanowionej na ich rzecz i wpisanej do księgi wieczystej nieruchomości przy ul. Dubois 2 (SZ1S/00134945/6) jest utrudnione ze względu na posadowiony między nieruchomościami płot – wyjaśnia Michał Frankowicz. – KMJ Deweloper po ustaleniu stanu faktycznego podjęła rozmowy z zarządem i mieszkańcami wspólnoty Dubois 1, wskazując na powagę sytuacji, fakt rozpoczęcia inwestycji, poniesione olbrzymie nakłady, wymogi prawa budowlanego i BHP, nakazujące ogrodzić teren budowy. Wskazaliśmy i mobilizowaliśmy zarząd i mieszkańców do podjęcia działań zmierzających do odzyskania możliwości korzystania ze służebności. Wstrzymanie budowy ze względu na wiążące nas umowy i olbrzymie nakłady finansowe nie jest możliwe. Na ten moment jesteśmy w stanie zapewnić korzystanie z przejścia przez naszą nieruchomość do 10 sierpnia 2024 roku – dodaje nasz rozmówca.

 „Sytuacja bardzo nietypowa”

Deweloper w rozmowie z portalem wSzczecinie.pl przyznaje, że sytuacja jest „bardzo nietypowa”, a firma nie miała świadomości braku możliwości bezpośredniego dostępu do ul. Dubois ani tego, że na rzecz wspólnoty ustanowiona jest służebność na działce sąsiedniej, która nie może być jednak realizowana ze względu na wzniesiony płot. Deweloper posiada pozwolenie na budowę osiedla przy ul. Parkowej od końca lutego 2023 roku.

– Należy zaznaczyć, że problem przy dobrej woli właściciela nieruchomości przy Dubois 2 mógłby zostać rozwiązany w godzinę. Tyle bowiem potrzeba, aby rozebrać betonowy, modułowy płot – mówi ostro Michał Frankowicz i dodaje: 

– Mam nadzieję, że przy pomocy mediów uda się szybko odzyskać należne mieszkańcom prawa, zawłaszczone przez właściciela budynku Dubois 2. Ze swojej strony deklarujemy oczywiście pomoc i wsparcie, ponieważ zależy nam na rozwiązaniu tej sytuacji. Zaznaczam, że opóźnienie budowy spowodować może olbrzymie straty finansowe po stronie naszej spółki.