ZDiTM przygotowuje się do rozbudowy parkingu przy pętli Turkusowa. Dziś jest tam 55 miejsc postojowych, a planowanych jest dodatkowych 124.

Parking przy Turkusowej jest chętnie wykorzystywany przez kierowców spoza miasta lub bardziej odległych osiedli prawobrzeża. Stąd plany wyznaczenia nowych miejsc.

– Rozbudowa parkingu przewiduje zwiększenie miejsc postojowych o dodatkowe 124 miejsca postojowe. Liczba miejsc może ulec zmianie na etapie opiniowania/uzgadniania m.in. w organach środowiskowych – mówi Hanna Pieczyńska.

Na razie trwają prace projektowe. Znana jest już natomiast koncepcja, która ma być realizowana.

– W projekcie będzie ujęta budowa miejsc postojowych, jezdni manewrowych, odwodnienia, oświetlenia, zieleńców wraz z nasadzeniem drzew i krzewów. Łączna powierzchnia brana pod uwagę do rozwiązań projektowych (miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, zieleńce) - ok. 4 500m2 – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.

Na razie nie jest znany dokładny termin realizacji planowanych prac.