Chandra Mohan Bhandari spotka się ze szczecińskimi studentami na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej, następnie ambasador odbędzie krótką wycieczkę po Szczecinie. Zaplanowane jest też spotkanie z prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem, który zaprezentuje potencjał inwestycyjny Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Wieczorem ambasador spotka się ze szczecińskimi przedsiębiorcami, natomiast w piątek z wicewojewodą zachodniopomorskim- Andrzejem Chmielewskim.