Początkowy plan zakładał, że Most Kłodny będzie gotowy w 2022 roku. Dziś wiadomo już, że w tym terminie prace nawet się nie rozpoczną. Obecnie ich start planowany jest na 2023 r. Inwestycja ma być rozliczona do 2026 r.

Most Kłodny powstanie tuż przy Trasie Zamkowej, łącząc centrum Szczecina z Łasztownią. Będzie to konstrukcja wantowa z wysokim na około 100 metrów pylonem oraz 24 linami podtrzymującymi pomost. Umożliwi obustronny ruch pieszych, rowerzystów oraz samochodów. Przez most jeździć będą również tramwaje.

Dlaczego budowę Mostu Kłodnego przesunięto na później?

Budowa nowej przeprawy miała być rozliczona jako część większego zadania polegającego na przebudowie układu dróg na Międzyodrzu, co zapewni lepszy dostęp do portu. Niedawno jednak tę złożoną inwestycję podzielono w dokumentach finansowych na część drogową, która zostanie wykonana wcześniej (rozliczenie w latach 2020-23) i część mostową (rozliczenie w latach 2024-2026).

- Przebudowa układu drogowego na Międzyodrzu jak i budowa Mostu Kłodnego to dwie duże, zsynchronizowane ze sobą inwestycje, których realizacja z uwagi na poziom ingerencji w infrastrukturę drogową miasta wymaga rozsunięcia w czasie. Odsuwając na później budowę Mostu Kłodnego unikniemy po pierwsze paraliżu komunikacyjnego w tej części Szczecina, po drugie mieszkańcy zachowają swobodniejszy dostęp do bulwarów, co byłoby niemożliwe gdyby oba te projekty były realizowane jednocześnie – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Dofinansowanie unijne nie jest zagrożone

Oznacza to, że budowa Mostu Kłodnego rozpocznie się dopiero wtedy, gdy układ drogowy na Międzyodrzu zostanie już przebudowany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zapisano, że pierwsze płatności za budowę nowej przeprawy zostaną zaksięgowane w 2024 r. Fizyczne prace budowlane powinny jednak ruszyć w 2023 r.

Koszt budowy Mostu Kłodnego szacowany jest obecnie na 328 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie unijne w wysokości 100 mln zł. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji oznacza, że tych pieniędzy nie uda się rozliczyć w wymaganym terminie dla tej perspektywy unijnej. Magistrat uspokaja jednak, że nie ma zagrożenia utraty tych środków.

- Miasto posiada stosowne zgody instytucji unijnych, więc taka konstrukcja realizacji tej inwestycji w żadnym stopniu nie zagraża przyznanemu dofinansowaniu – mówi Piotr Zieliński.

Rondo na Energetyków i nowy fragment torowiska tramwajowego

Planowana do wcześniejszej realizacji przebudowa układu dróg na Międzyodrzu podzielona jest na kilka etapów. Rozstrzygnięto już przetarg na przebudowę Estakady Pomorskiej i ul. Górnośląskiej. W pierwszym przypadku prace wykona firma Strabag (koszt – 44 mln zł), a w drugim firma Musing Bud (koszt – 17 mln zł).

Wśród kolejnych etapów najistotniejszą częścią, nie tylko w kontekście dostępu do portu, ale dla wszystkich kierowców, będzie budowa ronda na ul. Energetyków. Między rondem a planowanym Mostem Kłodnym powstanie droga z torowiskiem tramwajowym. Przetargu na wykonawcę można spodziewać się w III kwartale 2020 r.