Nie ma wątpliwości, że ten zakup, to duży sukces Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teka z 74 obiektami, w tym studiami malarskimi wykonanymi olejem lub akwarelami, rysunki piórem i ołówkiem oraz litografie Augusta Ludwiga Mosta, malarza, który mieszkał i tworzył w naszym mieście w XIX wieku, to od niedawna własność tej instytucji. Dziś zostały zaprezentowane podczas specjalnej konferencji w gmachu przy ul. Staromłyńskiej.

Znakomity finał negocjacji

Prace te były przechowywane przez rodzinę i spadkobierców artysty. Ostatni właściciel rozważał ich sprzedaż na aukcji, ale negocjacje pracowników MNS doprowadziły jednak do jego decyzji by teka została kupiona przez nasze muzeum. Kwota na pokrycie kosztów tej transakcji pochodzi z budżetu województwa (60 tysięcy złotych) oraz z funduszy Towarzystwa Przyjaciół MNS (około 18 tysięcy).

Jedyny zachowany widok

Pewne jest, że ta inwestycja była bardzo potrzebna. bo jest to niezwykle cenne uzupełnienie dotychczasowej kolekcji dzieł Mosta (liczącej już 12 obrazów) należącej do szczecińskiego muzeum. Choćby dlatego, że są tu studia przygotowawcze do prac znanych tylko ze zdjęć (nie zachowały się do dnia dzisiejszego bądź zaginęły). Wyróżnia się wśród nich zwłaszcza akwarela z widokiem głównego dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich, która powstała wtedy, gdy Most przygotowywał się do malowaniu obrazu tego obiektu w 1828 roku. To jedyny zachowany do dziś widok dziedzińca zamkowego z tamtego okresu.

Jak powiedział zastępca dyrektora MNS, Dariusz Kacprzak „prace te są cenne nie tylko dla historyków sztuki, ale etnografów. Malarz dokumentował kulturę ludową regionu, zajęcia i uroczystości w czasie świąt i rodzinnych spotkań Most ukazywał przy pracy przedstawicieli różnych profesji np. rybaków i rzemieślników, wnętrza domów, stroje, meble.. ”

Prezent na jubileusz

Dla doktor, Ewy Gwiazdowskiej–Banaszek, która jest kustoszem Działu Sztuki Dawnej MNS, ten nowy nabytek jest wspaniałym prezentem jubileuszowym, bo niedawno minęło 35 lat jej pracy w tej instytucji. Według niej: „Studia przygotowawcze to cenne źródło pozwalające na analizę metod twórczych Mosta, poprzez porównanie detali widocznych na szkicach z gotowymi już dziełami.” Zwróciła uwagę na to, że znajdziemy w tece m.in. wizerunek ojca artysty, stworzony w trakcie przygotowań do chrzcin, portret pierwszej żony Karoliny, ale też prace ukazujące inne osoby, dotąd nierozpoznane. Most malował też bowiem mieszczan mających wysoką pozycję społeczną, kupców, rolników. Część prac to efekt podróży artysty – na Śląsk i do Czech.

Niektóre zobaczymy w lutym

Obiekty, które znalazły się w tece trafią teraz w ręce konserwatorów. Osiem prac z tego zbioru zostanie jednak zaprezentowanych szczecinianom już 9 lutego - podczas otwarcia ekspozycji „Biedermeier”. Dużą zbiorową wystawę prac Mosta Muzeum Narodowe w Szczecinie planuje natomiast na 2020 rok.

August Ludwig Most był niemieckim malarzem urodzonym 10 marca 1807 w Szczecinie, tu pracującym przez większość część życia i zmarłym w 1883 także w tym mieście (został pochowany na nieistniejącym już dziś Cmentarzu Grabowskim). Warto przypomnieć, że kilka lat temu postała inicjatywa nazwania nowej przeprawy z Łasztowni na wyspę Grodzką Mostem jego imienia. Niestety pomysł nie został zaakceptowany.