Wiele osób powstrzymuje się przed wypowiedzeniem umowy usługodawcy, ponieważ przeraża ich wizja poświęcania czasu na wypełnianie licznych dokumentów i wizyty w placówce. Ale to błąd. Takie podejście generuje jedynie wyższe koszty (jeżeli myślimy o zmianie ze względu na wysoką cenę) albo irytację (jeżeli chcemy zmiany z powodu słabej obsługi klienta).

W tym artykule zajmiemy się kwestią wypowiedzenia umowy OC. Bo o ile ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, to trzymanie się kurczowo tylko jednego ubezpieczyciela już nie.

Rezygnacja z ubezpieczenia OC – co trzeba wiedzieć wcześniej?

Ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe – to po pierwsze. Po drugie, u każdego ubezpieczyciela zakres OC jest dokładnie taki sam, ponieważ jest on określony w polskim prawie przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (z późniejszymi zmianami)[1]. Po trzecie ubezpieczenie OC nie ma stałej ceny – ta zależy z jednej strony od czynników związanych z samym kierowcą/właścicielem pojazdu oraz z parametrami samochodu (model, marka czy rok produkcji), a z drugiej także po prostu od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Więc jeśli jakiś ubezpieczyciel oferuje nam niższą ceną niż obecny, to czemu by nie skorzystać?

Warto także pamiętać, że ubezpieczenie OC (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-oc/) obowiązuje przez 12 miesięcy i odnawia się automatycznie. Sytuacji, w których do tego odnowienia nie dojdzie, jest niewiele. Dzieje się tak wtedy, kiedy składka nie została w pełni opłacona albo kiedy właściciel sprzedał pojazd i zgłosił ten fakt do swojego ubezpieczyciela. OC nie odnowi się także, jeżeli wypowiemy polisę OC. Kiedy jest to możliwe i jak to zrobić?

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest w następujących sytuacjach. O ile sam proces nie jest trudny, o tyle należy pamiętać o tym, kiedy właściwie możemy to zrobić.

  • Wypowiedzenie polisy OC możliwe jest wtedy, gdy nasza stara umowa dobiega już końca i nie chcemy jej przedłużać. Pisaliśmy o tym, że OC przedłuża się automatycznie – jeżeli chcemy zmienić ubezpieczyciela OC, pamiętajmy, aby umowę wypowiedzieć najpóźniej dzień przed wygaśnięciem starej polisy.
  • Możemy wypowiedzieć umowę, która odnowiła się automatycznie, ale tylko w sytuacji, gdy z jakichś powodów zawarliśmy nową umowę na ten sam okres ubezpieczenia u innego ubezpieczyciela. Jednocześnie będziemy musieli opłacić składkę u dotychczasowego ubezpieczyciela za okres, kiedy udzielał nam ochrony (czyli od momentu automatycznego odnowienia do daty wypowiedzenia).
  • Rezygnacja możliwa jest także wtedy, gdy wyrejestrowaliśmy nasz pojazd.
  • Możemy także wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, która zawarliśmy na odległość, czyli przez Internet. Mamy na to 30 dni od momentu zakupu polisy.
  • Rezygnacja z ubezpieczenia OC możliwa jest także wtedy, kiedy kupiliśmy pojazd z ważnym jeszcze ubezpieczeniem OC. Umowa OC przechodzi wówczas na nas, a my możemy w takiej sytuacji zachować się dwojako – albo z niej zrezygnować, albo korzystać do końca okresu, na jaki została zawarta. Jeżeli rezygnujemy z polisy, którą przekazał nam poprzedni właściciel pojazdu, możemy to zrobić w dowolnym momencie, przed ostatnim dniem jej trwania. Jeśli ją zachowujemy, umowa będzie wówczas działać do końca okresu, na jaki została zawarta. Może to jednak wiązać się z rekalkulacją składki. A to, co na pewno warto zapamiętać to fakt, że taka umowa nie odnowi się automatycznie.
  • Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest także w sytuacji wystąpienia podwójnego OC. Dochodzi do niego np. wtedy, kiedy kupujemy używany pojazd, który wciąż ma ważne ubezpieczenie OC, a my samodzielnie je ubezpieczamy, nie informując dotychczasowego ubezpieczyciela pojazdu o wypowiedzeniu starej umowy. W teorii poprzedni właściciel samochodu powinien sam poinformować swojego ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu i zgodnie z prawem ma na to 14 dni. Ale niestety wielu z nich o tym zapomina, więc w takich sytuacjach dotychczasowy ubezpieczyciel przedłuża automatycznie OC.

Jak wypowiedzieć umowę OC?

W większości wypadków wypowiedzenie polisy OC odbywa się na piśmie. Wzór wypowiedzenia OC znajdziemy na stronach większości towarzystw ubezpieczeniowych. Taki dokument należy więc wydrukować, uzupełnić i, co bardzo ważne, własnoręcznie podpisać (muszą być podpisy wszystkich właścicieli pojazdu, chyba że mamy pełnomocnictwo do podpisywania się za nich), a następnie dostarczyć najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem umowy. Niestety, to, w jaki sposób dostarczymy pismo, ma znaczenie dla czasu doręczenia – możemy wysłać je listownie, przekazać agentowi lub dostarczyć do siedziby towarzystwa. W przypadku wysyłki wypowiedzenia „operatorem publicznym” decyduje data stempla pocztowego, gdybyśmy nadali to kurierem na przykład – data wpłynięcia do zakładu ubezpieczeń, a jeśli przekazujemy do agenta – data przyjęcia przez agenta.

Jednakże niektórzy ubezpieczyciele wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów także w tych mniej pożądanych przez siebie decyzjach i oferują możliwość wypowiedzenia polisy OC online – takim przykładem jest Aviva, która umożliwia rezygnację z ubezpieczenia OC przez internet (https://www.aviva.pl/wszystkie-dokumenty/wzor-wypowiedzenia-oc/) poprzez system MojaAviva. Jest to zdecydowanie najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanie, bez konieczności drukowania i wypełniania jakichkolwiek dokumentów. W ten sposób możemy załatwić w Avivie większość spraw właściwie w każdej chwili i z dowolnego miejsca.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf