Na Regalicy powstaje nowy, wyższy most kolejowy. Częścią prac jest również przebudowa okolicznego układu torowego, wraz ze stacją Szczecin Podjuchy, gdzie zaplanowano m.in. przejście podziemne.

 

Obecnie pociągi przejeżdżają nad Regalicą po dużo niższym moście z zabytkowym zwodzonym przęsłem, którego mechanizm czasem zawodzi. Stwarza to problemy zarówno dla ruchu kolejowego, jak i żeglugi śródlądowej. Stąd konieczność budowy wyższej przeprawy. Prace zleciły Wody Polskie i PKP PLK. Wykonawcą jest firma Budimex.

– Bardzo się cieszymy, że możemy realizować tak ważną i długo wyczekiwaną inwestycję. Budowa nowego mostu na Regalicy pozwoli na wyeliminowanie kolizji ruchu pociągów z ruchem taboru pływającego na międzynarodowej drodze wodnej śródlądowej. Zwiększy się także przepustowość linii kolejowej nr 273 i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jednocześnie jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej firmy jako generalnego wykonawcy. Łączy ona zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służy żegludze śródlądowej – mówi Cezary Łysenko, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego Budimex SA.

Nowy most ma być gotowy w grudniu 2023 roku

Wartość kontraktu to 282 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu państwa. Prace trwają od kilku miesięcy, widać już pierwsze elementy konstrukcyjne nowego mostu. Powstaje on tuż obok starej przeprawy.

– Mieszkańcy Szczecina już teraz mogą obserwować jak wartko toczą się prace przy przebudowie mostu. Skalę inwestycji widać podczas podróży pociągami, ale i stojąc np. na Moście Gryfitów. Tempo prac zwiastuje, że przeprawa będzie gotowa w grudniu 2023 roku. To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych realizowanych przez Wody Polskie w naszym kraju, likwidujemy wąskie gardło, które utrudnia zarówno żeglugę, jak i akcje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią. Po przebudowie prowadzić będziemy mogli akcję lodołamania bez żadnych komplikacji, zakłóceń i blokad determinowanych technicznymi uwarunkowaniami mostu nad Regalicą. Będzie to przeprawa nowoczesna, komfortowa i bezpieczna – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Obok zostanie zabytkowe przęsło

Na starym moście jest tylko jeden tor. Nowa przeprawa będzie składać się dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja będzie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody.

Stary most zostanie rozebrany. Pozostanie tylko wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem.

Nowy peron, przejście podziemne i 12 kilometrów torów

Inwestycja wiąże się z przebudową układu torowego, również na pobliskiej stacji Szczecin Podjuchy. Łącznie zbudowanych zostanie ok. 12 km nowych torów i 25 nowych rozjazdów. Wykonany zostanie nowoczesny, elektroniczny system sterowania ruchem kolejowym, zastępujący obecne urządzenia mechaniczne. Zaprojektowano nowy budynek nastawni i nowy wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną.

Zmieni się również infrastruktura dla pasażerów. Na stacji Szczecin Podjuchy zaplanowano nowy, dwukrawędziowy peron o długości 400 metrów. Nie będzie już trzeba przechodzić przez tory. Powstanie bowiem przejście podziemne z windami.