Blisko 50 interaktywnych eksponatów oraz możliwość samodzielnego przeprowadzania eksperymentów z pewnością zachęcą dzieci do nauki! Od soboty, 19 września, można ponownie zwiedzać „Eurekę”.

 

Wystawa „Eureka” to zbiór ok. 50 interaktywnych eksponatów do przeprowadzania samodzielnie eksperymentów z nauki i techniki takich jak: wodne twierdzenie Pitagorasa, piłka w strumieniu powietrza, akustyczny telefon, zakrzywienie promienia świetlnego w szkle, generator van der Graaffa, koła rowerowe i żyroskopy oraz wiele innych atrakcji. Na wystawie znajduje się również unikalna w skali Polski ekspozycja „Atomowa Eureka”, zawierająca m.in. model jądra atomowego (tzw. krążki Stelmacha), interaktywny model wirówki uranowej oraz model krzywej rozpadu promieniotwórczego.

Wystawę Eksperymentów „Eureka” Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha przy ul. Ściegiennego 42 (róg al. Bohaterów Warszawy, obok sklepu NETTO) można zwiedzać indywidualnie w soboty w godzinach 11:00-16:00. Jej organizatorzy, szczególnie zapraszają rodziców z dziećmi. Bilety kosztują 12 i 16 zł.

Dla grup zorganizowanych Fundacja uruchomiła również możliwość zdalnego zwiedzania wystawy z animatorem za pomocą platform internetowych. Godziny ustalane są indywidualnie.

Aktualne informacje na temat wystaw Fundacji Eureka oraz innych bieżących działań i atrakcji można znaleźć na stronie: www.fundacja-eureka.edu.pl