PKP PLK, przy poparciu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (lider projektu SKM), złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o przesunięcie terminu zakończenia prac na 31 grudnia 2023 r. To ostatni dzień rozliczeń w ramach bieżącej perspektywy unijnej. Niedotrzymanie nowego terminu grozić będzie więc koniecznością zwrotu dofinansowania w wysokości 512 mln zł.

 

Od dawna było wiadomo, że obecny termin zakończenia prac – 31 grudnia 2022 r. – jest nierealny. Mocno opóźnione są zwłaszcza prace na linii kolejowej Szczecin – Police, które na zlecenie PKP PLK realizuje spółka Trakcja S.A.

Rozwiązaniem ma być wykonawca zastępczy, którego w grudniu wyłoniło PKP PLK. Spółka Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu ma zająć się przebudową newralgicznego, 2,5-kilometrowego odcinka na trasie Szczecin – Police (koszt – ok. 30 mln zł). Według wcześniejszych zapowiedzi, robotnicy mają wejść na plac budowy 27 stycznia.

Trakcja ma natomiast zintensyfikować prace na fragmentach, w których nie jest w sporze z zamawiającym. To pozwoliłoby uratować inwestycję, czyli ukończyć prace budowlane przed wspomnianym 31 grudnia 2023 r. Później planowane jest uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń na użytkowanie nowej infrastruktury. Bruksela pozwala na przesuwanie takich procedur poza perspektywę finansową, bez groźby utraty dofinansowania.