Szczecińskie TBS najpóźniej do końca 2024 r. chce zrewitalizować kwartał 36, czyli niemal 10 ha terenu ograniczonego ulicami Małkowskiego, Królowej Jadwigi, Boh. Getta Warszawskiego, al. Wojska Polskiego i Bogusława X.

Ma być ładniej i z nowymi usługami dla mieszkańców

Plany są ambitne, bo wewnątrz śródmiejskiego kwartału, tuż przy pl. Zgody, powstać ma m.in. dwupoziomowy parking na 262 miejsca oraz nowy budynek ze żłobkiem, centrum aktywności lokalnej i mieszkaniami dla seniorów. Teren wokół będzie ogólnodostępną, przyjazną przestrzenią publiczną z zielenią. Już w 2016 r. STBS wyłonił w konkursie zwycięską koncepcją autorstwa szczecińskiej pracowni Domino Grupa Architektoniczna. W przyszłym roku ma rozpocząć się wdrażanie jej w życie.

- STBS planuje wprowadzić wykonawcę inwestycji w drugiej połowie 2020 roku. Prace powinny się zakończyć nie później niż w 2024 roku – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds, mieszkalnictwa. - Pierwsze prace związane z rozbiórką budynku oficyny mieszkalnej, zespołu garaży oraz tymczasowej zabudowy magazynowej planowane są jeszcze w tym roku, po zakończeniu okresu lęgowego ptaków.

Miejska spółka weźmie na to kredyt

Wciąż trwa montaż finansowy całego przedsięwzięcia, które ma być finansowane z różnych źródeł.

- Aktualnie finalizowane są rozmowy z Bankiem Europejskim. Wg przyjętego harmonogramu do końca roku spółka powinna podpisać promesę na uruchomienie linii kredytowej. Jest to podstawa finansowania tego projektu. Niezbędne jest również współfinansowanie zadania przez gminę – tłumaczy Tomasz Klek.

Kredyt powiększy zadłużenie STBS, które jest obecnie na poziomie 171 mln zł. Jako, że jest to spółka miejska, nie wlicza się ono do długu samego miasta.